Korkeimman oikeuden ratkaisut

Suomen virallinen tilasto (SVT)
Lakkautettu:
Korkein oikeus on ylin oikeusaste rikos- ja siviiliasioissa Suomessa. Korkeimman oikeuden toimintaa kuvaavassa tilastossa on tietoja ratkaistujen siviili- ja rikosasioiden määrästä asian laadun mukaan sekä ratkaisuun kuluneesta ajasta. Korkeimpaan oikeuteen voidaan valittaa hovioikeuksien ja eräistä vakuutusoikeuden ratkaisuista sekä niistä käräjäoikeuden ratkaisuista, jotka käräjäoikeus on tehnyt maaoikeutena toimiessaan, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan. Jos valituslupaa ei myönnetä, käsittely päättyy siihen ja hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena ratkaisemaan asiaan haetaan muutosta valituslupaa pyytämättä. Mikäli asian ennakkopäätösluonteen vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi, käräjäoikeuden ratkaisuun voidaan hakea muutosta suoraan korkeimmalta oikeudelta. Menettely edellyttää tuolloin, että korkein oikeus myöntää valitusluvan ja että muutoksenhakijan vastapuoli on antanut suostumuksensa menettelyyn. Korkeimmalla oikeudella on myös muita laissa mainittuja tehtäviä (Laki korkeimmasta oikeudesta 665/2005).

Tuottaja:

Tilastokeskus

Tulevat julkaisut

Viittausohje

Viittausohje

Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.