Pakkokeinot

Suomen virallinen tilasto (SVT)
Lakkautettu:
Pakkokeinot -tilasto keskittyy poliisin ja tullin käyttämien pakkokeinojen ja siltä osin poliisin toiminnan kuvaamiseen. Toisaalta tilasto sisältää tietoja pakkokeinon kohteeksi joutuneista henkilöistä. Tilastossa keskitytään henkilön vapauteen kohdistuviin pakkokeinoihin, joista kuvataan mm. vapauden menetyksen kesto. Muista pakkokeinoista tietosisältö on suhteellisen suppea. Tilastossa on eritelty ne pakkokeinot, joista poliisi voi itse päättää sekä ne pakkokeinot, jotka edellyttivät tuomioistuimen päätöstä. Pakkokeinot jaetaan yleensä henkilöön kohdistuviin pakkokeinoihin ja omaisuuteen kohdistuviin pakkokeinoihin. Pakkokeinotilasto on osa Poliisin tietoon tullut rikollisuus- tilastoa, pakkokeinot liittyvät lähes poikkeuksetta rikostutkintaan.

Tuottaja:

Tilastokeskus

Tulevat julkaisut

Viittausohje

Viittausohje

Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.