Aiheet
Yritykset

Teollisuustuotanto

Suomen virallinen tilasto (SVT)
Teollisuustuotantotilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä tietoja teollisuuden myydystä tuotannosta ja kokonaistuotannosta. Tiedot kerätään kyselyllä yrityksiltä tai niiden toimipaikoilta. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa.

Tuottaja:

Tilastokeskus

Muutos

Tilastovuodesta 2021 alkaen on teollisuustuotantotilastossa eritelty myyty oma tuotanto ja muille tuotettu alihankintatuotanto.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Julkaisut

Tilastokeskuksen tarkentuneen tiedon mukaan teollisuuden (toimialat B: Kaivostoiminta ja louhinta ja C: Teollisuus) myydyn tuotannon arvo vuonna 2021 oli noin 86,8 miljardia euroa. Alihankintatuotannosta saadut palkkiot olivat noin 3,1 miljardia euroa.

Lue lisää

tiedote | Teollisuustuotanto 2021

Tulevat julkaisut

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
01.07.2022

Myydyn tuotannon arvo (1000 euroa) muuttujana teollisuuden toimiala

Pylväskuviossa on summattu eri teollisuuden toimialojen myydyn tuotannon arvo eri toimialojen mukaisesti sekä koko myydyn tuotannon arvo yhteensä. Teollisuuden myyty tuotanto oli yhteensä vuonna 2021 noin 93 miljardia euroa. Tästä kolme suurinta teollisuuden toimialaa myydyn tuotannon arvossa olivat metalliteollisuus 40,7 miljardilla eurolla, metsäteollisuus 18,1 miljardilla eurolla ja kemianteollisuus 17,5 miljardilla euroa. Teollisuustuotannon arvo yhteensä sisältää myös kaivosteollisuuden sekä muiden toimialojen teollisen toiminnan tuotannon arvon.

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Muut asiantuntijat

Viittausohje

Viittausohje

Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?

Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.