Julkaisujen taulukkopalvelut

Tilastollinen vuosikirja

Energiatilasto

Joukkoviestintätilasto

Kulttuuritilasto

Ympäristötilasto

Kymmenvuotiskatsaus

Yritystoiminnan tulos ja taseet

 

Päivitetty 13.8.2021