Oppilaitosrekisteri

Oppilaitosrekisteri on Tilastokeskuksen maksullinen osoiterekisteri, joka sisältää kaikkien oppilaitosten osoitteet sekä muita oppilaitoksia kuvaavia tietoja.

Oppilaitosrekisterin tietosisältö kuvataan tarkemmin Esittely-sivulla.

Oppilaitosrekisteri päivitetään kerran vuodessa keväällä.