Rakennettu ympäristö -palvelu

Tilastokeskuksen Rakennettu ympäristö -palvelu sisältää monipuolisesti rakennustuotantoa ja rakennusinvestointeja kuvaavia aineistoja. Palvelu tarjoaa välineet rakennustuotannon ja investointien kehityksen seurantaan alueittain. Aineistossa on tietoa koko maan lisäksi aina kuntatasolle saakka. Mukana on sekä nopeaa suhdannetietoa että hitaammin päivittyvää rakennusten ominaisuuksia kuvaavaa tietoa.

Palvelun avulla voidaan seurata muun muassa rakennusluvanvaraisen rakennustoiminnan määrää, rakentamisen suhdannetilannetta, rakennusinvestointeja ja tuotannon volyymia.

Selaa, tallenna ja hyödynnä tietoja

Palvelua käytetään Tilastokeskuksen PxWeb-tietokantasovelluksella, jonka avulla voidaan tutkia ja vertailla tietoja sekä tallentaa niitä omiin tietojärjestelmiin.

Kokonaisuudessaan tiedoista saa perusteellisen kuvan rakentamisesta Suomessa. Palvelu antaa monipuolisesti välineitä suunnittelua, seurantaa ja päätöksentekoa varten.