Rakennettu ympäristö -palvelu

Rakennettu ympäristö -palvelu sisältää monipuolisesti rakennustuotantoa ja rakennusinvestointeja kuvaavia aineistoja. Niiden avulla voi seurata muun muassa rakennusluvanvaraisen rakennustoiminnan määrää, rakentamisen suhdannetilannetta, rakennusinvestointeja ja tuotannon volyymia. Tiedot tukevat suunnittelua, seurantaa ja päätöksentekoa.

Palvelu sisältää

  • tietoa asumisen, kiinteistöjen ja rakentamisen hinta- ja kustannuskehityksestä
  • alueellista tietoa rakentamisesta
  • nopeaa suhdannetietoa
  • pitkiä aikasarjoja kuukausi-, neljännes- ja vuositasolla

Palvelu on maksullinen. Rakentamista koskevat ilmaiset taulukot ovat saatavana StatFin-tietokannasta.

Palvelun tietokannat

Rakennettu ympäristö -palvelu koostuu neljästä itsenäisestä tietokannasta, joihin voi tilata käyttöoikeuksia. Tietokantoja käytetään selaimessa toimivalla PxWeb-sovelluksella, jolla tietoja voi tarkastella suoraan selaimessa esimerkiksi kuvioina ja josta tietoja voi tallentaa omiin järjestelmiin.