Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvon teemasivut kokoavat tilastotietoa naisten ja miesten asemasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa. Sivuille on koottu keskeisiä tilastotietoja teemoittain sekä linkit eri aiheiden tilastojen sivuille ja muihin tietolähteisiin.

Tilastotietoa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta löytyy myös julkaisusta Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2021.

Tilastokeskuksen tilastot perustuvat pääasiassa koko väestöä tai ikäluokkia koskeviin rekisteri- ja survey-aineistoihin. Lähtöaineistona on yleensä Väestötietojärjestelmä. Näin ollen sukupuolten tasa-arvoa koskevissa tilastoissa käsitellään useimmiten vain juridisia sukupuolia, naisia ja miehiä.

Perustietoja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (infografiikka tekstimuodossa).

Kansainvälinen yhteistyö 

Tilastokeskus toimi vuosina 2016-2017 YK:n tilasto-osaston (UNSD) tasa-arvotilastojen IAEG-GS-asiantuntijaryhmän puheenjohtajana. Asiantuntijaryhmä koordinoi ja ohjaa YK:n tasa-arvotilasto-ohjelmaa (Global Gender Statistics Programme). Järjestimme yhteistyössä UNSD:n kanssa YK:n tasa-arvotilastojen konferenssin Suomessa 24.-26.10.2016.   

Vuosina 2018–2020 jaoimme YK:n tilasto-osaston tasa-arvotilastojen IAEG-GS-asiantuntijaryhmän puheenjohtajuuden Japanin tilastoviraston kanssa. Lisätietoa muusta kansainvälisestä yhteistyöstä löytyy Linkit-sivulta.  

Ajankohtaista

 

Päivitetty 11.5.2021