Lediga arbetsplatser

Statistikcentralen är en mångsidig producent av samhällelig information och en aktiv medlem i det internationella statistiska samfundet. Vår uppgift är att slå samman uppgifter till statistik och informationstjänster för att tillgodose medborgarnas, den offentliga förvaltningens och forskningsverksamhetens behov. Vi har omkring 850 sakkunniga inom olika branscher.

Närmare information om Statistikcentralen som arbetsgivare hittar du under avsnittet Statistikcentralen. Den som är intresserad av att arbeta som statistikintervjuare, kan också läsa en mer detaljerad arbetsbeskrivning.

 

 

Uppgift

Ansökningstiden utgår

Statistikexpert till företagsstatistiken 23.10.2019 kl 15:00
Två överaktuarier för visstidstjänst till enheten för datainsamling 29.10.2019 kl 15:00
Överdirektör, informationsprocess 31.10.2019 kl 15:00
Överdirektör, partner- och ekosystemrelationer 31.10.2019 kl 15:00
Överdirektör, utveckling och digitalisering 31.10.2019 kl 15:00
Överdirektör, verksamhetsstöd 31.10.2019 kl 15:00
Expert till nationalräkenskaperna 5.11.2019 kl 15:00

Senast uppdaterad 22.10.2019