Lediga arbetsplatser

Statistikcentralen är en mångsidig producent av samhällelig information och en aktiv medlem i det internationella statistiska samfundet. Vår uppgift är att slå samman uppgifter till statistik och informationstjänster för att tillgodose medborgarnas, den offentliga förvaltningens och forskningsverksamhetens behov. Vi har omkring 850 sakkunniga inom olika branscher.

Närmare information om Statistikcentralen som arbetsgivare hittar du under avsnittet Statistikcentralen.

 

 

Uppgift

Ansökningstiden utgår

Webbtjänstexpert 31.7.2019 kl 15:00
Överaktuarie till företagsstatistiken 24.6.2019 kl 15:00
Två experter till nationalräkenskaperna 24.6.2019 kl 15:00
Expert för uppgifter inom prisindex 2.7.2019 kl 15:00

Senast uppdaterad 19.6.2019