Aktuellt

Nyheter

27.4.2017 Högutbildade ledamöter i kommunfullmäktige

De invalda i kommunfullmäktige är högre utbildade än de röstberättigade och de uppställda kandidaterna. Också inkomstnivån är högre bland de invalda än bland de röstberättigade i genomsnitt. Uppgifterna finns i Statistikcentralens översikt över kandidater och invalda i kommunalvalet.

25.4.2017 Statistikcentralen en kanal för statsrådets statistiska informationstjänst

Den 24 april öppnar Statistikcentralen en statistisk informationstjänst för statsrådets kansli, ministerierna, republikens presidents kansli och justitiekanslersämbetet. Tjänsten är en del av Statistikcentralens informatörers allmänna informationstjänst. 

11.4.2017 Tjänsten med valkartor över kommunalvalet öppnad

I Statistikcentralens avgiftsfria webbtjänst med valkartor är det möjligt att bl.a. studera valdeltagande, partiernas väljarstöd och förändringar i väljarstödet på olika områdesnivåer. Kommunalvalet 2017: Valkartstjänst

6.4.2017 Förändringar under hundra år

Under självständighetsåren har Finland förändrats avsevärt. Förändringarna syns både i de stora riktlinjerna i samhället och i små vardagliga saker. Vi presenterar förändringen med hjälp av siffror från början av självständighetstiden och från nutiden. Förändringar under hundra år

31.3.2017 Majoriteten av kandidaterna i kommunalvalet är män

Sextio procent av kandidaterna i kommunalvalet är män. Genomsnittsåldern för alla kandidater är 50 år. Mera information om bl.a. kandidaternas utbildning och inkomster finns i Statistikcentralens översikt.

Ändringar i statistiken

3.4.2017 Basåret för prisindexen för ägarboende byts ut

16.3.2017 Revideringen av statistiken över kommunekonomin medför ändringar i uppgifterna om den offentliga sektorn

15.3.2017 Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen

15.3.2017 Kvartals- och månadsuppgifterna publiceras separat

 

 

 

Senast uppdaterad 21.4.2017

Dela