Aktuellt

Nyheter

20.1.2020 Statistikcentralen anslöt sig till användarna av inkomstregistrets löneuppgifter

Användningen av inkomstregistrets löneuppgifter utökades betydligt i början av år 2020. Statistikcentralen kommer att utnyttja uppgifterna i inkomstregistret i stor utsträckning i sin statistikproduktion.

9.1.2020 Överdirektörer för Statistikcentralen blir Pasi Henriksson, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm och Ville Vertanen

Överdirektörerna bildar tillsammans med generaldirektör Marjo Bruun Statistikcentralens nya strategiska ledning som också leder förnyelsen av Statistikcentralens verksamhet och organisation.

23.12.2019 God jul och gott nytt år

Statistikcentralen önskar god jul och gott nytt år 2020! Statistikcentralens julhälsning

19.12.2019 Framgångsrikt EU-ordförandeskap inom statistikbranschen

Finlands ett halvt år långa EU-ordförandeskap upphör i slutet av december. Statistikcentralen svarade för ordförandeskapets uppgifter inom statistikbranschen. Den mest betydande bedriften var uppnåendet av samförstånd både mellan medlemsländerna inom ramarna för rådets statistikarbetsgrupp och med Europaparlamentet gällande förordningen som utvidgar statistikföringen av migration och internationellt skydd.

16.12.2019 Det 140-åriga samlingsverket för statistik beskriver ett Finland i förändring

Rötterna till Statistisk årsbok för Finland sträcker sig 140 år tillbaka i tiden då Statistisk årsbok för Finland år 1879 utgavs med tillstånd av senaten. Den nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2019 är ett omfattande samlingsverk som ger en detaljerad bild av det finländska samhället och dess utveckling.

Ändringar i statistiken

6.9.2019 Lönestrukturstatistik: Ändring i timlöneberäkningen i statistiken för år 2018

28.8.2019 Offentliggörandet av den preliminära statistiken över regional företagsverksamhet för år 2018 annulleras

23.7.2019 Publiceringen av statistiken Finländarnas resor avbryts tillsvidare

12.6.2019  Lönesummaindex: Uppgifterna för januari 2019 publiceras med nytt källmaterial

Fler ändringar i statistiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 20.1.2020