Aktuellt

Nyheter

7.10.2019 Avbrott i offentliggörandet av statistiken Aktiebostadspriser på grund av ändringar i anmälan av överlåtelseskatt

Statistiken Aktiebostadspriser publiceras inte i november–december eftersom material för en period på ungefär fem veckor inte ackumuleras på grund av verkställandet av lagändringen gällande överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens datasystemändring. Ändringen inverkar redan på offentliggörandet i oktober 31.10.

2.10.2019 Över hälften av kulturella byggnader är museer och konstgallerier

I slutet av år 2018 hörde drygt 2 000 av Finlands byggnadsbestånd till kulturella byggnader. Över hälften av de kulturella byggnaderna var museer och konstgallerier. Deras andel har stigit med nästan fem procentenheter sedan år 1997.

18.9.2019 Två offentliggöranden inom nationalräkenskaperna framflyttas

Två statistiska offentliggöranden inom nationalräkenskaperna framflyttas med en vecka till 27.9.2019. Datatekniska problem har förhindrat att uppgifterna färdigställs.

10.9.2019 En OECD-jämförelse visar hur Finlands utbildningssystem klarar sig internationellt sett

Enligt jämförelsen Education at a Glance 2019 har andelen med utbildning på högre nivå ökat långsammare i Finland än genomsnittet för OECD under de senaste åren.

I Finland avläggs lägre högskoleexamen ändå oftare inom målsatt tid än i OECD-länderna i genomsnitt.

9.9.2019 Befolkningstal och antal brott mot liv från 1700-talet till idag

Statistikcentralens historia går bakåt i tiden ända till år 1865, men i dess databaser finns det klart äldre data om livet i Finland – t.ex. om utveckling av folkmängden, ingångna äktenskap, brott mot liv och ekonomi.

Ändringar i statistiken

6.9.2019 Lönestrukturstatistik: Ändring i timlöneberäkningen i statistiken för år 2018

28.8.2019 Offentliggörandet av den preliminära statistiken över regional företagsverksamhet för år 2018 annulleras

23.7.2019 Publiceringen av statistiken Finländarnas resor avbryts tillsvidare

12.6.2019  Lönesummaindex: Uppgifterna för januari 2019 publiceras med nytt källmaterial

Fler ändringar i statistiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 11.10.2019