Aktuellt

Nyheter

26.10.2020 Översikt över coronasituationen: Antalet företagssaneringar oförändrat under januari-september, antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade

I översikten över coronasituationen sammanställer vi aktuella och kommande statistiska uppgifter som beskriver coronasituationen.

20.10.2020 I statistikolympiaden för unga tävlar man i förmåga att läsa statistik

Anmälan till statistikolympiaden har öppnats på världsstatistikdagen 20.10.2020. Förmågan att läsa statistik är allt viktigare i dagens läge. Syftet med tävlingen är att väcka intresse för statistisk information hos eleverna och utmana dem att tillämpa sitt statistiska kunnande i praktiken.

20.10.2020 På Världsstatistikdagen står tillförlitlig information i fokus

Världsstatistikdagen firas 20.10.2020. Statistikcentralen uppmärksammar statistikdagen på många sätt. Under dagen visas på Helsingfors metrotåg en tecknad video om statistikens betydelse.

9.10.2020 Statistikcentralens översikt över coronasituationen 9.10.2020: kommande ny företagsstatistik

Vi sammanställer färska statistikuppgifter som beskriver coronasituationen och publiceringstidpunkterna för statistik som utkommer följande vecka.

5.10.2020 Statistikcentralen fyllde 155 år

Statistikverket i Finland grundades den 4 oktober 1865 med kejsarens tillstånd. För närvarande har Statistikcentralen över 800 experter inom olika branscher. Vi producerar årligen omkring 160 statistikgrenar, av vilka omkring 600 aktuella offentliggöranden görs under året. Statistikcentralens experimentella statistik är ett exempel på en utveckling där olika nya metoder och uppgiftskällor används för att producera snabb och tillförlitlig information och för att beskriva olika fenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 23.10.2020