Aktuellt

Nyheter

26.2.2021 Uppgifterna om utrikeshandeln år 2019 reviderades i nationalräkenskaperna och betalningsbalansen

Uppgifterna om utrikeshandeln reviderades betydligt för år 2019 i uppgifterna om nationalräkenskaperna som publicerades 26.2.2021. De uppdaterade uppgifterna beräknades i nationalräkenskaperna på basis av företagens bokslut och specifikationer av resultaträkningarna för år 2019.

25.2.2021 Behandlingen av fondutdelningar från utlandet utvecklas

Statistikcentralen och Eurostat utvärderar de kompletterade källmaterialen för primära inkomster från utlandet och bokföringen av dem. Bokföringarna kan ha inverkan särskilt på arbetspensionsanstalternas och de offentliga samfundens finansiella rest, bytesbalansen, finansräkenskaperna och bruttonationalinkomsten.

11.2.2021 Markus Sovala generaldirektör för Statistikcentralen

Statsrådet har utnämnt Markus Sovala till generaldirektör för Statistikcentralen för viss tid på fem år fr.o.m. 1.3.2021. Sovala övergår till uppdraget som generaldirektör från posten som finansministeriets finanspolitiska koordinator.

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Kontaktinformation

Kontaktinformation
Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 26.2.2021