Aktuellt

Nyheter

14.3.2018 Under reparationen av statistikbiblioteket betjänar vi per telefon och e-post

Statistikbibliotekets kundlokaliteter är stängda för besökare 19.3–31.5.2018 på grund av reparation. Informationstjänsten betjänar på normalt sätt per telefon och e-post vardagar kl. 9.00–16.00 trots reparationen. Statistikbibliotekets sidor

2.3.2018 Presskonferens: Nationalräkenskapernas utveckling efter sektor år 2017

Statistikcentralen anordnar en presskonferens 16.3.2018 där preliminära uppgifter i nationalräkenskaperna efter sektor för år 2017 publiceras. Vid presskonferensen presenteras bl.a. hur den offentliga ekonomins, företagens och hushållens inkomster har utvecklats samt uppgifter om utrikeshandeln. Bekanta dig med programmet och anmäl dig

28.2.2018 Helka Jokinen, Pasi Sorjonen och Lauri Uotila tilldelas Eino H. Laurila -medaljen

Nationalinkomstmedaljen 2017 har tilldelats Helka Jokinen, Pasi Sorjonen och Lauri Uotila. Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete vid främjandet av kännedomen om och användningen av nationalräkenskaper.

15.2.2018 Två separata offentliggöranden om uppgifterna i förhandsstatistiken över befolkningen 2017

Statistikcentralen har 15.2.2018 offentliggjort uppgifterna om folkmängd i förhandsstatistiken över befolkningen gällande år 2017. Förhandsstatistiken över befolkningsförändringar 2017 produceras som ett separat offentliggörande 6.3.2018. Läs mera

13.2.2018 Presskonferens om den ekonomiska utvecklingen år 2017

Under presskonferensen granskas för första gången den ekonomiska utvecklingen år 2017 utgående från efterfrågan och utbud inom kvartalsräkenskaperna. Bekanta dig med programmet och anmäl dig

Ändringar i statistiken

15.3.2018 Förädlingsvärdet för fabrikslös produktion har statistikförts som varuexport

15.3.2018 Importen av varor publiceras efter ursprungsland fr.o.m. år 2013

15.3.2018 Utrikeshandeln inom betalningsbalansen följer nivåerna i nationalräkenskaperna

15.3.2018 Varuimporten statistikförs i fortsättningen efter ursprungsland

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 16.3.2018