Aktuellt

Nyheter

30.4.2018 Testa och ge synpunkter på förnyade Findikatorn

Findikatorns layout och användbarhet, i synnerhet vid mobil användning, har utvecklats. Bekanta dig med Findikatorns nya betaversion och ge respons.

16.4.2018 Statistikcentralen Finna – Statistikbibliotekets nya söktjänst har öppnats

Statistikcentralen Finna är Statistikbibliotekets nya söktjänst för den tryckta samlingen och det elektroniska materialet. I tjänsten kan du bläddra och göra sökningar i bibliotekets samlingar.

11.4.2018 Finland samlar nationella uppgifter till globala indikatorer för hållbar utveckling på en öppen webbplats

FN har skapat ett globalt handlingsprogram för att främja hållbar utveckling, Agenda 2030, som gäller alla länder. Statistikcentralen har påbörjat ett projekt där man sammanställer uppgifter till de globala uppföljningsmätarna för Finlands del.

9.4.2018 De unga vinnarna i statistikolympiaden har utsetts

Vinnarna i den nationella tävlingen av den första statistikolympiaden har utsetts. I bidragen analyserade eleverna förtjänstfullt befolkningsdata.

3.4.2018 I presidentvalet förhandsröstade över hälften av pensionärerna, av studerandena en fjärdedel

Av de röstberättigade sysselsatta förhandsröstade 31,5 procent och av de arbetslösa 27,5 procent. Mera information om väljarna bl.a. efter ålder, kön och utbildning finns i Statistikcentralens översikt.

Ändringar i statistiken

15.5.2018 Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats

15.5.2018 Producentprisindex för lantbruk har reviderats

2.5.2018 Statistiken över aktiebostadspriser har förnyats

18.4.2018 Producentprisindexet för tjänster förnyas

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 25.5.2018