Aktuellt

Nyheter

1.6.2020 Översikt över coronasituationen 29.5.2020: effekterna av undantagstillståndet syns i statistiken och snabbestimaten för april

På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen.

29.5.2020 Avdelningschefer för Statistikcentralens nya organisation blir Jussi Heino, Päivi Kasurinen, Harri Lehtinen, Hannele Orjala och Mari Ylä-Jarkko

Till avdelningschefer för Statistikcentralens nya organisation har utnämnts Jussi Heino, Päivi Kasurinen, Harri Lehtinen, Hannele Orjala och Mari Ylä-Jarkko. De tillträder sina uppdrag 1.9.2020.

25.5.2020 Översikt över coronaläget 22.5.2020: snabbestimat över antalet döda och konkurser publiceras varje vecka

På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen.

20.5.2020 Statistikcentralen börjar publicera snabbestimat över konkurser

På grund av coronasituationen har Statistikcentralen påskyndat produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Det nyaste snabbestimatet som Statistikcentralen tillfälligt producerar är uppgifter om antalet anhängiggjorda konkurser på veckonivå. Det första snabbestimatet över konkurser utkommer fredagen den 22 maj.

19.5.2020 Undersökningen om friluftsliv utreder hur finländarnas vistelse i naturen har förändrats

Uppgifter om finländarnas vistelse i naturen och friluftsaktiviteter samlas för närvarande in med en riksomfattande enkät. Med hjälp av den utreder man t.ex. hur många finländare plockar bär, sysslar med naturskådning, promenerar i parker eller är ute med barnen i naturen. 

Ändringar i statistiken

11.5.2020 Antalet köp av gamla aktiebostäder har reviderats retroaktivt

23.4.2020 De första uppgifterna om arbetsgivarsektor enligt arbetskraftsundersökningens nya klassificering har publicerats

14.4.2020 COVID-19 virusets inverkan på konsumentprisindexets datainsamling, behandlingen av material och indexberäkningen

14.4.2020 Vid beräkningen av produktionen av tjänster börjar man använda månadsmaterialet gällande producentprisindexet för tjänster

31.3.2020 Uppgifterna för början av året i statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har reviderats på grund av förändringar i materialet

 

Fler ändringar i statistiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 29.5.2020