Autokaupan määrävuosiselvitys

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/auma/
Aihealue: Kauppa
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Autokaupan selvitys toteutetaan määrävuosittain yrityksille suunnattuna kyselynä, jossa on mukana moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineiden vähittäismyynti. Otostutkimuksen yritykset valitaan siten, että mukana on eri kokoisia yrityksiä. Otosyrityksiltä saadut vastaukset korotetaan vastaamaan koko kehikon yritysten tietoja toimialoittain ja CPA-luokittain. Tiedot koskevat autokaupan liikevaihdon jakautumista tuotteittain. Vuonna 2006 toteuttava kysely koskee vuotta 2005 ja seuraava koskee vuotta 2010.

Tilastokeskuksen autokaupan määrävuosiselvitys perustuu EU:n rakennetilastoja koskevaan asetukseen (58/97).

Tietosisältö

Tilastossa kuvataan autokaupan liikevaihdon jakautumista tuotteittain. Tiedustelu kohdistuu yrityksiin, jotka toimivat autokaupassa: moottoriajoneuvojen kaupan, korjauksen ja huollon sekä polttoaineiden vähittäismyynnin alalla. Tilastoa varten kerättävät yrityskohtaiset tiedot ovat salassapidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokituksena käytetään tol2002 ja tuoteluokituksena CPA-luokitusta, joka on toimialaperustainen tuoteluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suoraan yrityksiltä kysyttävistä tiedoista julkaistaan korotetut tiedot toimialoittain 4-numerotasolla internetissä. Otos koostuu noin 200 yrityksestä, jotka on valittu otokseen suuruusluokan ja toimialan perusteella siten, että niiden avulla saadaan edustava kuva eri kokoisten autokauppojen liikevaihdon rakenteesta eri toimialoilla. Tiedot toimitetaan Eurostatille.

Päivitystiheys

Joka viides vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot valmistuvat asetuksen mukaan 1,5 vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä.

Aikasarja

Tiedot kerätään joka viides vuosi. Tiedot ovat vuodelta 2005.

Asiasanat

ajoneuvot, autokauppa, autot, kauppa, liikevaihto, moottoriajoneuvot, polttoaineet, tukku- ja vähittäiskauppa, tukkukauppa, vähittäiskauppa, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/auma/yht.html


Päivitetty 22.09.2016