Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/mteouk/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet: Kauppa
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Kuukausittain julkaistava tilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaa metsäsektorilla käytetyillä tavaraluokituksilla ja mittayksiköillä. Tilastossa julkaistaan ulkomaankaupan määrien, arvojen ja yksikköarvojen ennakkotietoja. Metsäntutkimuslaitos koostaa tilaston Tullihallituksen aineistosta.

Asiasanat

ulkomaankauppa, vienti, tuonti, metsäteollisuus, puu, raakapuu, metsäteollisuustuotteet, vientihinnat, tuontihinnat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/mteouk/yht.html


Päivitetty 13.09.2016