Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/opiskt/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastokeskus laatii perusasteen jälkeisestä tutkintotavoitteisesta koulutuksesta tilastoa, josta saadaan kokonaiskuva tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista. Lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus ja yliopistokoulutus ovat tilastossa mukana yhtenäisin käsittein ja luokituksin. Tilastossa on tietoja mm. opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden iästä, liikkuvuudesta, kansalaisuudesta ja äidinkielestä. Tilasto perustuu henkilöittäiseen aineistoon, johon on mahdollista liittää muuta henkilöpohjaista tietoa. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tilaston yhteydessä julkaistaan myös ennakolliset opiskelijamäärät koulutussektoreittain. Tiedot ovat julkisia.

Tilasto tehdään vuosittain.

Tietosisältö

Tilastossa on tietoja perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista. Ennakkotiedot kuvaavat tutkintotavoitteisen koulutuksen koulutussektoreittaista kokonaisopiskelijamäärää sisältäen tiedot myös peruskoulukoulutuksesta.

Käytetyt luokitukset

koulutus, opiskelijat, tutkinnot, tutkinnon suorittaneet, ikä, liikkuvuus, kansalaisuus, äidinkieli

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskus kerää oppilaitoksilta henkilöittäiset opiskelija- ja tutkintotiedot kaikista tutkintoon johtavista koulutuksista. Ennakkotiedot tuotetaan oppilaitoksen tarkkuudella. Tiedot kerätään Internetin kautta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot valmistuvat marraskuussa, vuotta tuoreemmat ennakkotiedot joulukuussa.

Aikasarja

Opiskelijatietoja on tuotettu vaihtelevasti koulutussektorista riippuen (ks. ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus, lukiokoulutus, yliopistokoulutus). Kaikki koulutussektorit kattava henkilöpohjainen opiskelijatiedonkeruu ja ennakkotiedonkeruu aloitettiin vuonna 1999. Tutkintotietoja on saatavissa tutkintorekisteristä vuodesta 1971 lähtien.

Asiasanat

kansalaisuus, koulutus, opiskelijat, oppilaitokset, tutkinnon suorittaneet, tutkinnot, ulkomaalaiset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/opiskt/yht.html


Päivitetty 25.02.2013

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tietoa tilastoista > Tilastojen kuvaukset > Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot

Navigointi

Tietoa tilastoista

Tilastojen kuvaukset

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 029 551 1000 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute