Rahoitusleasing

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/rlea/
Aihealue: Rahoitus ja vakuutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Rahoitusleasingtilasto sisältää sektori-, toimiala- ja kohdekohtaista tietoa luottolaitosten ja muiden leasingilleantajien rahoitusleasingtoiminnasta.

Tietosisältö

Rahoitusleasing on pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoittaja hankkii omistukseensa vuokralleottajan tarvitseman kohteen ja vuokraa sen edelleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Käyttöleasing ja vuokraussopimuksen rahoitus eivät sisälly tarkasteluun.

Yksikkökohtainen tieto on salassa pidettävää.

Käytetyt luokitukset

Sektoriluokitus, toimialaluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään suoraan leasingilleantajilta. Vuoden 1995 tiedoista alkaen tiedonantajina ovat olleet ne yksiköt, joilla on ollut Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan rahoitusleasingtoimintaa. Aiemmin tiedonantajien joukko on rajoittunut luottolaitoksiin.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Huhtikuussa.

Aikasarja

Vertailukelpoinen aikasarja on saatavissa vuodesta 1995 alkaen

Asiasanat

investoinnit, leasing, luottolaitokset, rahoituslaitokset, vuokraus, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/rlea/yht.html


Päivitetty 24.02.2016