Teollisuuden liikevaihtokuvaaja

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tlv/
Aihealue: Teollisuus
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Teollisuuden liikevaihtoindeksi kuvaa teollisuusyritysten liikevaihdon kehitystä. Liikevaihtoa kuvataan toimialojensa suurimpien yritysten osalta myyntitiedustelussa kysyttävällä liikevaihdolla ja muiden yritysten osalta kausiveroaineistosta saatavilla myyntitiedoilla. Liikevaihto ei sisällä arvonlisäveroa. Indeksit lasketaan erikseen liikevaihdosta, kotimaan myynnistä ja viennistä.

Laskenta perustuu muutosestimointiin. Toimialoittainen summa lasketaan niiden yritysten tiedoista, joilla on vertailukelpoinen liikevaihtotieto sekä tarkasteltavalta kuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näin saaduista summista lasketaan toimialalle vuosimuutos. Vuosimuutoksen laskennassa otetaan huomioon myös aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus, yritysjärjestelyt ja toimialojen muutokset. Tällä vuosimuutoksella korotetaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden liikevaihtoindeksiä. Uusimmat indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen tiedot päivittyvät julkistuksissa yli vuoden ajan. Aineistosta laaditut tilastot ja indeksit ovat julkisia; kuitenkin sillä rajoituksella, ettei näistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Tietosisältö

Teollisuuden liikevaihtoindeksit julkaistaan seuraavilta toimialoilta:

B Kaivostoiminta ja louhinta

C Teollisuus

D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

Koko teollisuutta kuvaavat yhdistelmät:

Muut yhdistelmät ja koontiluokat:

Toimialojen tiedot ovat kuitenkin mukana yhdistelmäluokissa ja koko teollisuuden luvuissa.

Myös rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden alatoimialoista julkaistaan liikevaihtokuvaajia.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus 2008.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Liikevaihtoindeksit perustuvat verohallinnon kausiverotietoihin ja Tilastokeskuksen myyntitiedusteluun. Verohallinnon aineisto kattaa kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset sekä säännöllisesti palkkoja maksavat yritykset. Aineisto sisältää arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten maksu- ja ilmoitusmenettelyssä kerätyt tiedot. Myyntitiedustelussa liikevaihtotietoja kysytään pääasiassa yritystasolla, mutta monitoimialaisia yrityksiä on jaettu toimialapuhtauden parantamiseksi toimialayksiköihin. Lisäksi indeksien laskennassa käytetään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä saatavia yritysten perustietoja, kuten toimialatietoa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin 75 päivää tilastoajanjakson päättymisestä.

Aikasarja

Alkaen vuodesta 1995. Aikasarjojen perusvuotena on vuosi 2010 (2010=100).

Asiasanat

indeksit, liikevaihto, suhdannevaihtelut, teollisuus, toimialat, vienti, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tlv/yht.html


Päivitetty 29.01.2014

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tietoa tilastoista > Tilastojen kuvaukset > Teollisuuden liikevaihtokuvaaja

Navigointi

Tietoa tilastoista

Tilastojen kuvaukset

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 029 551 1000 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute