Suomen virallinen tilasto

Kaupallinen kalastus merellä

Tuottaja:
Luonnonvarakeskus
Tiedot: Kaupallinen kalastus merellä
stat.luke.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
stat.luke.fi
Kuvaus: Ammattikalastus merellä -tilastossa esitetään merialueen ammattikalastajien määrä sekä ammattikalastuksen saaliit ja pyynnin määrä lajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyydyksittäin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammattikalastus, merikalastus, saaliit, pyynti, kalastajat, kalastusalukset, kala, kalastus.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupallinen kalastus merellä [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akmer/index.html