Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat koulutusaloittain 2008

  Uudet opiskelijat 2008 Naisia Opiskelijat
2008
Naisia
Yhteensä 48 569 23 454 127 284 59 160
Humanistinen ja kasvatusala 840 629 2 304 1 796
Kulttuuriala 3 681 2 495 9 944 6 590
Liiketalouden ja hallinnon ala 5 263 3 354 13 530 8 407
Luonnontieteiden ala 1 827 334 5 270 795
Tekniikan ja liikenteen ala 20 480 4 074 54 323 9 523
Luonnonvara- ja ympäristöala 2 720 1 496 6 607 3 480
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7 209 6 497 18 510 16 798
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 045 4 483 15 554 11 524
Muu koulutus 504 92 1 242 247

Päivitetty 12.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat 2008, Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat koulutusaloittain 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2008/01/aop_2008_01_2009-06-12_tau_001.html