Oppisopimuskoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusaloittain 2008

Koulutusala Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet
Yhteensä 28 013 70 037 12 193
Humanistinen ja kasvatusala 485 1 229 299
Kulttuuriala 464 968 106
Yht.tiet. liiketal., hall.ala 9 403 24 198 4 884
Luonnontieteiden ala 330 1 155 157
Tekniikan ja liikenteen ala 11 219 27 646 3 959
Luonnonvara- ja ympäristöala 546 1 418 262
Sos., terveys- ja liikunta-ala 3 445 8 491 1 551
Matk., ravitsemis- ja tal.ala 2 121 4 932 975

Päivitetty 3.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 2008, Oppisopimuskoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusaloittain 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2008/04/aop_2008_04_2009-11-03_tau_004.html