Julkaistu: 22.6.2011

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 133 800 vuonna 2010

Tilastokeskuksen mukaan opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 133 800 oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa vuonna 2010. Uusia opiskelijoita oli 50 700. Opiskelijoita oli 2 prosenttia enemmän ja uusia opiskelijoita 0,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Miehiä oli 53 prosenttia opiskelijoista. Suurin osa opiskelijoista opiskeli tekniikan ja liikenteen alalla (42 %), sosiaali-, terveys- ja liikunta alalla (16 %) ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla (12 %). Opiskelijatiedot ovat poikkileikkausajankohdan 20.9. tietoja.

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat koulutusaloittain 2010 1)

Koulutusala Uudet opiskelijat yhteensä Uudet opiskelijat, naisia Opiskelijat yhteensä Opiskelijat, naisia
Yhteensä 50 713 24 551 133 770 62 508
Humanistinen ja kasvatusala 821 629 2 388 1 843
Kulttuuriala 3 801 2 500 10 155 6 646
Liiketalouden ja hallinnon ala 5 723 3 562 14 804 9 070
Luonnontieteiden ala 1 623 253 4 686 613
Tekniikan ja liikenteen ala 20 596 4 084 56 631 10 201
Luonnonvara- ja ympäristöala 2 787 1 557 7 015 3 796
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 146 7 116 20 773 18 387
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 665 4 755 16 296 11 753
Muu koulutus 551 95 1 022 199
1) Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (219,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2010/01/aop_2010_01_2011-06-22_tie_001_fi.html