Julkaistu: 30.8.2011

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita oli 33 800 vuonna 2010

Tilastokeskuksen mukaan opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suoritti oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa 33 800 opiskelijaa vuonna 2010. Tutkinnon suorittaneita oli 0,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkinnon suorittaneista 53 prosenttia oli miehiä. Eniten tutkintoja suoritettiin tekniikan ja liikenteen alalla, 43 %. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 15 %, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, 12 %, sekä liiketalouden ja hallinnon alalla, 10 %. Muilla koulutusaloilla prosenttiosuus jäi alle 10 %.

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet koulutusaloittain 2010 1)

Koulutusala Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet, miehet Tutkinnon suorittaneet, naiset
Yhteensä 33 801 17 870 15 931
Humanistinen ja kasvatusala 633 145 488
Kulttuuriala 2 508 810 1 698
Liiketalouden ja hallinnon ala 3 539 1 216 2 323
Luonnontieteiden ala 1 201 1 013 188
Tekniikan ja liikenteen ala 14 517 12 084 2 433
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 697 780 917
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 5 180 400 4 780
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3 910 921 2 989
Muu koulutus 616 501 115
1) Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (219,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2010/02/aop_2010_02_2011-08-30_tie_002_fi.html