Julkaistu: 21.6.2012

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 133 800 vuonna 2011

Tilastokeskuksen mukaan opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 133 800 oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa vuonna 2011. Uusia opiskelijoita oli 50 600. Opiskelijoita oli saman verran ja uusia opiskelijoita 0,1 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Miehiä oli 53 prosenttia opiskelijoista. Suurin osa opiskelijoista opiskeli tekniikan ja liikenteen alalla (42 %), sosiaali-, terveys- ja liikunta alalla (16 %) ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla (12 %). Opiskelijatiedot ovat poikkileikkausajankohdan 20.9. tietoja.

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat koulutusaloittain 2011 1)

Koulutusala Uudet opiskelijat yhteensä Uudet opiskelijat, naisia Opiskelijat yhteensä Opiskelijat, naisia
Yhteensä 50 637 24 775 133 794 62 799
Humanistinen ja kasvatusala 861 688 2 325 1 840
Kulttuuriala 3 604 2 392 9 901 6 420
Liiketalouden ja hallinnon ala 5 712 3 513 15 154 9 190
Luonnontieteiden ala 1 560 252 4 390 555
Tekniikan ja liikenteen ala 20 789 4 190 56 143 10 174
Luonnonvara- ja ympäristöala 2 655 1 479 6 974 3 791
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 508 7 468 21 396 18 862
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 515 4 704 16 375 11 730
Muu koulutus 433 89 1 136 237
1) Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Vento 09 1734 3279, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (219,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2011/01/aop_2011_01_2012-06-21_tie_001_fi.html