Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Osakeasuntojen hinnat 2019, elokuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, kuukausimuutos 1)

Alue ja tilastokuukausi Kuukausimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
Uusin julkistus 28.7.2015 1. julkistus
Koko Suomi 02/2015 0,2 0,1 0,1
03/2015 1,9 1,7 0,2
04/2015 -0,5 0,2 -0,7
05/2015 0,9 0,4 0,5
Pääkaupunkiseutu 02/2015 1,3 0,4 0,9
03/2015 2,4 3,8 -1,4
04/2015 -1,4 -1,3 -0,1
05/2015 0,3 -0,3 0,6
Muu Suomi 02/2015 -0,8 -0,2 -0,6
03/2015 1,4 -0,3 1,7
04/2015 0,3 1,5 -1,2
05/2015 1,4 1,1 0,3
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan, kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa tuoreimman ja ensimmäisen julkistuksen kuukausimuutosprosenttien erotusta.

Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, vuosimuutos 1)

Alue ja tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
Uusin julkistus 28.7.2015 1. julkistus
Koko Suomi 02/2015 -2,1 -1,6 -0,5
03/2015 -1,6 -1,9 0,3
04/2015 -1,1 -1,0 -0,1
05/2015 0,0 -0,6 0,6
Pääkaupunkiseutu 02/2015 -1,1 -0,7 -0,4
03/2015 -0,4 1,2 -1,6
04/2015 -0,5 -0,3 -0,2
05/2015 0,0 -0,6 0,6
Muu Suomi 02/2015 -3,1 -2,3 -0,8
03/2015 -2,8 -4,7 1,9
04/2015 -1,5 -1,6 0,1
05/2015 -0,1 -0,5 0,4
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan, kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa tuoreimman ja ensimmäisen julkistuksen vuosimuutosprosenttien erotusta.

Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, neljännesvuositilasto, neljännesvuosimuutos (Taulukkoa korjattu 11.8.2015) 1)

Alue ja tilastoneljännes Neljännesmuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
Uusin julkistus 28.7.2015 1. julkistus
Koko Suomi 2/2014 0,6 0,8 -0,2
3/2014 -0,4 -0,7 0,3
4/2014 -1,0 -0,4 -0,6
1/2015 -0,2 -0,2 0,0
Pääkaupunkiseutu 2/2014 0,9 1,7 -0,8
3/2014 -0,9 -1,3 0,4
4/2014 -0,8 -0,2 -0,6
1/2015 0,6 0,6 0,0
Muu Suomi 2/2014 0,3 0,1 0,2
3/2014 0,0 -0,2 0,2
4/2014 -1,1 -0,5 -0,6
1/2015 -1,0 -1,0 0,0
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan, kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa tuoreimman ja ensimmäisen julkistuksen neljännesmuutosprosenttien erotusta.

Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, neljännesvuositilasto, vuosimuutos 1)

Alue ja tilastoneljännes Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
Uusin julkistus 28.7.2015 1. julkistus
Koko Suomi 2/2014 -0,6 -0,3 -0,3
3/2014 -1,0 -1,0 0,0
4/2014 -1,3 -1,0 -0,3
1/2015 -1,1 -1,1 0,0
Pääkaupunkiseutu 2/2014 0,9 1,6 -0,7
3/2014 -1,0 -0,8 -0,2
4/2014 -0,9 -0,5 -0,4
1/2015 -0,3 -0,3 0,0
Muu Suomi 2/2014 -1,9 -1,9 0,0
3/2014 -1,1 -1,2 0,1
4/2014 -1,7 -1,5 -0,2
1/2015 -1,8 -1,8 0,0
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan, kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa tuoreimman ja ensimmäisen julkistuksen vuosimuutosprosenttien erotusta.

Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.7.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. kesäkuu 2015, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/06/ashi_2015_06_2015-07-28_rev_001_fi.html