Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 3. vuosineljännes

5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2008/4 2008 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009 2010/1
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 111,7 110,2 112,7 114,5 115,2 116,2 114,7 116,8
Tuntipalkkaiset 109,2 108,8 112,1 116,8 119,1 118,4 116,6 119,2
Kuukausipalkkaiset 112,9 110,8 113,0 113,4 113,3 115,1 113,7 115,6
C Teollisuus 114,8 111,2 113,7 114,5 115,1 116,1 114,9 116,3
Tuntipalkkaiset 114,6 110,8 113,3 114,0 114,6 115,9 114,5 115,7
Kuukausipalkkaiset 115,1 111,8 114,1 115,2 115,7 116,3 115,3 117,0
10-11 Elintarviketeollisuus 115,5 112,5 115,5 118,9 119,5 120,3 118,6 120,5
Tuntipalkkaiset 115,1 112,0 114,4 117,2 118,5 119,2 117,3 119,4
Kuukausipalkkaiset 115,8 112,9 116,5 120,4 120,5 121,3 119,7 121,5
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 115,5 112,0 114,2 116,2 117,3 117,5 116,3 117,8
Tuntipalkkaiset 115,6 111,8 114,1 115,9 117,0 117,2 116,1 117,5
Kuukausipalkkaiset 115,3 112,6 114,7 117,0 118,1 118,2 117,0 118,5
16 Sahateollisuus 116,8 113,4 115,3 115,8 117,1 117,7 116,5 118,4
Tuntipalkkaiset 116,3 112,4 114,4 114,8 116,2 116,6 115,5 117,3
Kuukausipalkkaiset 118,0 116,0 117,6 118,5 119,4 120,3 118,9 121,2
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 112,6 110,9 112,8 114,8 115,3 115,8 114,7 116,1
Tuntipalkkaiset 111,6 109,8 111,6 113,8 114,2 114,6 113,5 114,9
Kuukausipalkkaiset 114,7 113,2 115,3 117,0 117,5 118,2 117,0 118,6
19-22 Kemian teollisuus 115,5 111,9 114,4 115,8 117,5 117,4 116,3 117,7
Tuntipalkkaiset 116,1 112,0 114,3 114,3 115,8 115,8 115,1 116,2
Kuukausipalkkaiset 114,8 111,7 114,6 117,6 119,5 119,3 117,8 119,6
23 Mineraalituotteiden valmistus 117,8 115,3 118,3 121,4 121,8 122,4 121,0 122,7
Tuntipalkkaiset 118,4 115,9 119,9 123,8 123,8 123,8 122,8 124,2
Kuukausipalkkaiset 116,3 113,8 114,2 115,1 116,5 118,7 116,1 119,0
24-30 Metalliteollisuus 114,7 110,5 113,0 112,9 113,2 114,5 113,4 114,6
Tuntipalkkaiset 114,6 109,9 112,7 112,2 112,5 114,7 113,0 113,9
Kuukausipalkkaiset 114,8 111,0 113,2 113,5 113,8 114,3 113,7 115,2
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 113,6 109,1 111,0 109,8 110,9 114,0 111,4 113,1
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 116,6 111,7 114,8 114,5 115,2 117,8 115,6 116,9
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 114,2 109,3 112,4 111,9 111,9 113,9 112,5 113,0
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 114,5 109,9 112,7 112,3 112,4 114,4 112,9 113,6
31 Huonekalujen valmistus 111,2 108,7 111,0 112,5 114,3 115,7 113,4 116,0
Tuntipalkkaiset 110,3 108,0 110,0 111,6 113,6 115,1 112,5 115,3
Kuukausipalkkaiset 115,8 112,2 116,6 117,3 118,1 119,2 117,8 119,9
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 114,6 111,4 115,2 115,2 115,2 118,5 116,1 119,0
Tuntipalkkaiset 111,2 109,3 111,1 111,0 111,1 114,5 111,9 114,9
Kuukausipalkkaiset 116,1 112,4 117,1 117,1 117,1 120,3 117,9 120,9
E Vesi- ja jätehuolto 118,0 116,4 120,9 122,1 122,0 123,7 122,2 124,2
Tuntipalkkaiset 111,3 109,1 111,2 111,8 112,9 114,7 112,6 115,5
Kuukausipalkkaiset 118,8 117,2 122,0 123,2 123,0 124,7 123,2 125,2
F Rakentaminen 116,5 114,1 117,8 120,3 120,2 121,2 119,9 121,5
Tuntipalkkaiset 115,8 113,7 117,6 120,2 119,5 120,8 119,5 121,0
Kuukausipalkkaiset 118,0 115,0 118,2 120,3 121,6 122,4 120,6 122,6
G Kauppa 113,6 111,7 112,9 114,9 115,8 115,9 114,9 116,3
Tuntipalkkaiset 112,4 110,7 112,9 113,4 113,6 114,3 113,6 115,0
Kuukausipalkkaiset 113,6 111,7 112,9 115,0 115,9 115,9 114,9 116,3
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 112,7 110,9 112,7 112,7 112,7 113,1 112,8 113,7
Tuntipalkkaiset 112,4 110,7 112,9 113,4 113,6 114,3 113,6 115,0
Kuukausipalkkaiset 112,8 110,9 112,6 112,5 112,4 112,7 112,5 113,3
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 113,7 111,8 113,0 115,3 116,4 116,4 115,3 116,7
H Kuljetus ja varastointi 115,7 112,9 117,7 119,7 120,1 122,1 119,9 122,6
Tuntipalkkaiset 115,0 112,8 118,1 120,5 120,6 122,4 120,4 122,9
Kuukausipalkkaiset 116,5 113,0 117,4 118,9 119,5 121,8 119,4 122,3
49-51 Kuljetus 115,6 112,9 117,9 119,5 119,9 122,0 119,8 122,4
Tuntipalkkaiset 114,6 112,9 118,3 120,3 120,5 122,5 120,4 122,9
Kuukausipalkkaiset 116,8 112,9 117,4 118,4 119,3 121,3 119,1 121,9
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 114,8 112,3 117,1 121,2 120,8 123,2 120,6 123,8
Tuntipalkkaiset 117,4 116,9 124,3 135,5 132,5 132,5 131,2 133,8
Kuukausipalkkaiset 114,2 111,2 115,5 118,0 118,2 121,2 118,2 121,5
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 112,7 109,6 112,3 112,1 112,6 114,1 112,8 114,4
J Informaatio ja viestintä 114,9 111,0 114,8 114,9 115,1 117,9 115,7 118,5
61 Televiestintä 117,3 111,3 117,9 118,1 119,1 120,9 119,0 121,2
Tuntipalkkaiset 121,4 114,1 120,7 120,4 121,9 124,2 121,8 124,6
Kuukausipalkkaiset 116,6 110,8 117,4 117,8 118,6 120,3 118,5 120,6
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 115,5 111,9 115,2 114,9 114,6 117,5 115,5 118,4
K Rahoitus ja vakuutus 120,6 115,9 119,8 120,9 121,5 122,3 121,1 123,4
64,66 Rahoitus 122,1 117,1 120,5 121,1 121,8 122,6 121,5 123,6
65 Vakuutus 115,4 111,7 117,3 120,0 120,5 121,4 119,8 122,4
L Kiinteistöalan toiminta 118,0 115,0 118,1 121,5 123,4 124,2 121,8 124,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 114,3 111,5 114,4 116,3 117,4 118,5 116,7 119,4
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 115,7 113,1 115,5 118,4 120,1 120,9 118,7 121,8
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 114,6 111,6 114,8 116,8 117,9 119,0 117,1 119,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 114,4 112,5 114,5 116,5 117,4 118,6 116,7 119,1
Tuntipalkkaiset 113,4 111,6 113,8 116,3 117,5 118,4 116,5 118,9
Kuukausipalkkaiset 114,9 113,0 114,8 116,5 117,3 118,7 116,8 119,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 116,7 113,4 117,2 118,4 118,9 121,1 118,9 121,7
841 Julkinen hallinto 116,9 113,9 117,3 118,3 119,1 121,3 119,0 122,0
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 116,8 113,1 117,3 118,5 118,6 121,0 118,9 121,6
P Koulutus 116,2 113,4 116,4 117,3 118,1 120,0 117,9 120,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 115,0 112,6 115,0 115,4 116,6 118,7 116,4 119,5
86 Terveydenhuoltopalvelut 115,6 113,7 115,6 116,0 117,1 119,0 116,9 120,0
87-88 Sosiaalipalvelut 114,1 111,1 114,2 114,6 116,0 118,2 115,7 118,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 112,1 109,9 112,1 112,8 113,5 115,4 113,5 116,3
S Muu palvelutoiminta 115,4 111,9 115,6 116,3 117,5 119,6 117,2 119,8
9491 Seurakunnat 115,7 112,9 116,0 116,2 117,6 120,1 117,5 120,4

Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 28.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2010, 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2010/01/ati_2010_01_2010-05-28_tau_005_fi.html