Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 3. vuosineljännes

6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008)

  2008/4 2008 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009 2010/1
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 111,9 110,4 112,9 114,8 115,4 116,4 114,8 117,0
Tuntipalkkaiset 109,2 108,8 112,1 116,8 119,1 118,4 116,6 119,2
Kuukausipalkkaiset 113,2 111,1 113,3 113,7 113,6 115,4 114,0 115,8
C Teollisuus 114,6 111,0 114,3 115,1 115,7 116,7 115,4 116,9
Tuntipalkkaiset 114,4 110,6 113,4 114,0 114,7 116,0 114,5 115,8
Kuukausipalkkaiset 114,8 111,5 115,3 116,3 116,8 117,4 116,5 118,1
10-11 Elintarviketeollisuus 114,1 111,2 114,5 117,9 118,6 119,3 117,6 119,5
Tuntipalkkaiset 113,9 110,8 114,3 117,1 118,4 119,1 117,2 119,3
Kuukausipalkkaiset 114,3 111,6 114,8 118,7 118,7 119,5 117,9 119,7
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 115,2 111,7 114,9 116,9 118,0 118,2 117,0 118,5
Tuntipalkkaiset 115,0 111,2 114,6 116,5 117,5 117,8 116,6 118,0
Kuukausipalkkaiset 115,7 113,0 115,8 118,1 119,3 119,4 118,1 119,6
16 Sahateollisuus 114,9 111,6 113,9 114,5 115,7 116,3 115,1 117,1
Tuntipalkkaiset 113,9 110,1 112,2 112,6 114,0 114,4 113,3 115,1
Kuukausipalkkaiset 117,3 115,3 118,2 119,1 120,0 121,0 119,6 121,8
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 112,4 110,7 113,4 115,4 115,9 116,4 115,2 116,7
Tuntipalkkaiset 111,8 110,0 112,6 114,8 115,3 115,7 114,6 116,0
Kuukausipalkkaiset 113,8 112,3 114,9 116,5 117,1 117,7 116,6 118,2
19-22 Kemian teollisuus 115,3 111,7 114,7 116,1 117,8 117,5 116,5 117,9
Tuntipalkkaiset 115,0 110,9 113,2 113,1 114,7 114,8 114,0 115,1
Kuukausipalkkaiset 115,7 112,6 116,6 119,7 121,6 120,8 119,7 121,2
23 Mineraalituotteiden valmistus 116,7 114,2 117,8 120,9 121,3 121,9 120,5 122,3
Tuntipalkkaiset 117,4 114,9 118,9 122,8 122,8 122,8 121,8 123,1
Kuukausipalkkaiset 114,8 112,3 115,1 116,1 117,5 119,7 117,1 120,0
24-30 Metalliteollisuus 114,9 110,6 114,1 114,1 114,3 115,7 114,6 115,7
Tuntipalkkaiset 115,1 110,3 113,2 112,7 112,9 115,2 113,5 114,3
Kuukausipalkkaiset 114,7 110,9 114,9 115,2 115,5 116,1 115,4 116,9
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 114,1 109,6 111,5 110,2 111,4 114,5 111,9 113,6
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 117,1 112,2 115,3 115,0 115,7 118,3 116,1 117,4
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 114,7 109,8 112,9 112,4 112,4 114,3 113,0 113,5
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 115,0 110,3 113,2 112,8 112,8 114,9 113,4 114,1
31 Huonekalujen valmistus 112,0 109,5 111,9 113,4 115,2 116,6 114,3 116,9
Tuntipalkkaiset 111,1 108,8 110,7 112,4 114,3 115,9 113,3 116,1
Kuukausipalkkaiset 117,3 113,6 118,0 118,8 119,5 120,6 119,2 121,4
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 115,5 112,3 115,6 115,5 115,6 118,9 116,4 119,4
Tuntipalkkaiset 111,5 109,6 111,5 111,4 111,5 114,9 112,3 115,3
Kuukausipalkkaiset 117,3 113,5 117,4 117,4 117,4 120,7 118,2 121,2
E Vesi- ja jätehuolto 117,6 116,0 120,0 121,1 121,1 122,8 121,3 123,3
Tuntipalkkaiset 111,3 109,1 111,2 111,8 112,9 114,7 112,6 115,5
Kuukausipalkkaiset 118,3 116,8 121,0 122,2 122,0 123,7 122,2 124,1
F Rakentaminen 116,5 114,2 117,9 120,4 120,3 121,4 120,0 121,6
Tuntipalkkaiset 115,7 113,6 117,5 120,1 119,4 120,6 119,4 120,9
Kuukausipalkkaiset 118,5 115,4 118,9 121,0 122,3 123,1 121,3 123,3
G Kauppa 113,3 111,4 113,2 115,3 116,2 116,2 115,2 116,6
Tuntipalkkaiset 112,2 110,5 112,8 113,2 113,5 114,2 113,4 114,8
Kuukausipalkkaiset 113,4 111,5 113,3 115,4 116,3 116,3 115,3 116,7
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 112,7 110,9 112,9 112,9 112,9 113,3 113,0 113,9
Tuntipalkkaiset 112,2 110,6 112,8 113,2 113,5 114,2 113,4 114,8
Kuukausipalkkaiset 112,9 111,0 112,9 112,8 112,7 113,0 112,9 113,6
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 113,4 111,5 113,3 115,7 116,8 116,7 115,6 117,1
H Kuljetus ja varastointi 115,6 112,8 117,6 119,5 119,9 121,9 119,7 122,4
Tuntipalkkaiset 115,0 112,9 118,2 120,6 120,8 122,5 120,5 123,0
Kuukausipalkkaiset 116,2 112,7 116,9 118,5 119,1 121,4 119,0 121,9
49-51 Kuljetus 115,4 112,7 117,6 119,1 119,6 121,6 119,5 122,1
Tuntipalkkaiset 114,7 113,1 118,5 120,5 120,7 122,7 120,6 123,1
Kuukausipalkkaiset 116,2 112,3 116,5 117,5 118,4 120,4 118,2 120,9
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 115,1 112,6 117,4 121,5 121,1 123,5 120,9 124,1
Tuntipalkkaiset 117,4 116,9 124,3 135,5 132,5 132,5 131,2 133,8
Kuukausipalkkaiset 114,5 111,6 115,9 118,4 118,6 121,6 118,6 122,0
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 112,6 109,6 112,3 112,0 112,5 114,0 112,7 114,3
J Informaatio ja viestintä 115,2 111,3 115,2 115,4 115,6 118,3 116,1 119,0
61 Televiestintä 119,0 113,0 119,3 119,5 120,4 122,2 120,4 122,6
Tuntipalkkaiset 121,7 114,4 121,4 121,0 122,6 124,8 122,4 125,3
Kuukausipalkkaiset 118,6 112,7 118,9 119,2 120,1 121,8 120,0 122,1
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 115,8 112,1 115,6 115,3 115,0 117,9 116,0 118,9
K Rahoitus ja vakuutus 117,3 112,7 118,1 119,3 119,9 120,7 119,5 121,7
64,66 Rahoitus 118,2 113,4 118,9 119,5 120,2 120,9 119,9 122,0
65 Vakuutus 113,9 110,3 115,6 118,4 118,8 119,7 118,1 120,6
L Kiinteistöalan toiminta 116,6 113,6 117,2 120,6 122,5 123,2 120,9 123,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 114,1 111,3 114,5 116,5 117,6 118,7 116,8 119,5
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 115,4 112,9 116,1 119,0 120,7 121,5 119,3 122,5
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 114,6 111,6 114,9 116,9 118,0 119,1 117,3 120,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 114,0 112,1 114,4 116,3 117,2 118,5 116,6 119,0
Tuntipalkkaiset 113,4 111,6 113,8 116,3 117,5 118,4 116,5 118,9
Kuukausipalkkaiset 114,2 112,3 114,6 116,4 117,1 118,6 116,7 119,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 116,9 113,6 117,4 118,6 119,1 121,3 119,1 121,9
841 Julkinen hallinto 116,9 113,9 117,3 118,3 119,1 121,3 119,0 122,0
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 117,3 113,5 117,8 119,0 119,1 121,5 119,3 122,0
P Koulutus 116,3 113,4 116,4 117,3 118,1 120,0 118,0 120,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 115,0 112,7 115,1 115,5 116,7 118,7 116,5 119,5
86 Terveydenhuoltopalvelut 115,6 113,8 115,7 116,1 117,2 119,1 117,0 120,1
87-88 Sosiaalipalvelut 114,1 111,1 114,1 114,6 115,9 118,2 115,7 118,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 112,5 110,2 112,5 113,3 114,0 115,9 113,9 116,8
S Muu palvelutoiminta 115,5 112,1 115,8 116,4 117,7 119,8 117,4 120,0
9491 Seurakunnat 115,7 112,9 116,0 116,2 117,6 120,1 117,5 120,4

Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 28.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2010, 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2010/01/ati_2010_01_2010-05-28_tau_006_fi.html