Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2008 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009 2010/1 2010/2
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 110,2 112,7 114,6 114,9 115,6 114,5 116,4 116,8
Tuntipalkkaiset 108,8 112,0 116,5 117,5 115,5 115,4 116,3 116,9
Kuukausipalkkaiset 110,8 113,1 113,7 113,7 115,7 114,0 116,4 116,8
C Teollisuus 111,2 113,8 114,7 115,2 116,2 115,0 116,4 117,0
Tuntipalkkaiset 110,8 113,6 114,3 114,8 116,2 114,7 115,9 116,4
Kuukausipalkkaiset 111,8 114,1 115,2 115,7 116,3 115,3 117,0 117,6
10-11 Elintarviketeollisuus 112,5 115,4 119,5 119,6 120,2 118,7 120,5 121,1
Tuntipalkkaiset 112,0 114,2 118,4 118,6 119,0 117,6 119,3 119,9
Kuukausipalkkaiset 112,9 116,5 120,4 120,5 121,3 119,7 121,5 122,2
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 112,0 114,1 116,1 117,2 117,4 116,2 117,6 118,6
Tuntipalkkaiset 111,8 113,8 115,7 116,8 117,0 115,8 117,3 118,3
Kuukausipalkkaiset 112,6 114,7 117,0 118,1 118,2 117,0 118,5 119,4
16 Sahateollisuus 113,4 114,2 114,7 115,9 116,4 115,3 117,1 117,5
Tuntipalkkaiset 112,4 112,8 113,0 114,3 114,5 113,6 115,2 115,6
Kuukausipalkkaiset 116,0 117,7 118,8 119,8 120,9 119,3 121,7 122,2
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 110,9 113,2 115,3 115,7 116,2 115,1 116,5 117,4
Tuntipalkkaiset 109,8 112,2 114,5 114,9 115,3 114,2 115,5 116,4
Kuukausipalkkaiset 113,2 115,3 117,0 117,5 118,2 117,0 118,6 119,7
19-22 Kemian teollisuus 111,9 113,4 114,7 116,4 116,3 115,2 116,7 117,6
Tuntipalkkaiset 112,0 112,3 112,3 113,9 113,9 113,1 114,3 115,4
Kuukausipalkkaiset 111,7 114,6 117,6 119,5 119,3 117,8 119,6 120,4
23 Mineraalituotteiden valmistus 115,3 117,5 120,6 121,0 121,6 120,2 121,9 122,9
Tuntipalkkaiset 115,9 118,8 122,7 122,7 122,7 121,7 123,0 124,2
Kuukausipalkkaiset 113,8 114,2 115,1 116,5 118,7 116,1 119,0 119,6
24-30 Metalliteollisuus 110,5 113,4 113,4 113,6 115,0 113,9 115,0 115,4
Tuntipalkkaiset 109,9 113,7 113,2 113,5 115,8 114,0 114,9 115,1
Kuukausipalkkaiset 111,0 113,2 113,5 113,8 114,3 113,7 115,2 115,7
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 109,1 112,0 110,8 111,9 115,0 112,4 114,1 114,4
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 111,7 115,9 115,5 116,1 118,8 116,6 117,9 118,1
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 109,3 113,4 112,9 112,9 114,9 113,5 114,0 114,2
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 109,9 113,7 113,3 113,4 115,5 114,0 114,6 114,8
31 Huonekalujen valmistus 108,7 111,9 113,5 115,3 116,9 114,4 117,2 117,8
Tuntipalkkaiset 108,0 111,0 112,8 114,8 116,5 113,8 116,7 117,3
Kuukausipalkkaiset 112,2 116,6 117,3 118,1 119,2 117,8 119,9 120,2
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 111,4 115,1 115,1 115,1 118,4 115,9 118,9 119,3
Tuntipalkkaiset 109,3 110,8 110,6 110,7 114,1 111,6 114,5 114,8
Kuukausipalkkaiset 112,4 117,1 117,1 117,1 120,3 117,9 120,9 121,4
E Vesi- ja jätehuolto 116,4 120,9 122,1 122,0 123,7 122,2 124,2 124,8
Tuntipalkkaiset 109,1 111,2 111,8 112,9 114,7 112,6 115,5 115,9
Kuukausipalkkaiset 117,2 122,0 123,2 123,0 124,7 123,2 125,2 125,8
F Rakentaminen 114,1 117,7 120,2 120,1 121,2 119,8 121,4 121,6
Tuntipalkkaiset 113,7 117,5 120,1 119,5 120,7 119,4 120,9 120,9
Kuukausipalkkaiset 115,0 118,2 120,3 121,6 122,4 120,6 122,6 123,2
G Kauppa 111,7 113,0 115,2 116,2 116,3 115,2 116,7 117,4
Tuntipalkkaiset 110,7 113,4 114,3 114,9 116,1 114,7 116,7 117,0
Kuukausipalkkaiset 111,7 113,0 115,2 116,2 116,3 115,2 116,7 117,4
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 110,9 112,8 112,9 113,0 113,5 113,0 114,1 114,3
Tuntipalkkaiset 110,7 113,4 114,3 115,0 116,2 114,7 116,8 117,0
Kuukausipalkkaiset 110,9 112,5 112,4 112,3 112,5 112,4 113,1 113,4
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 111,8 113,1 115,6 116,7 116,8 115,5 117,2 117,9
H Kuljetus ja varastointi 112,9 117,8 119,7 120,0 122,0 119,9 122,4 123,2
Tuntipalkkaiset 112,8 118,1 120,5 120,5 122,1 120,3 122,5 123,4
Kuukausipalkkaiset 113,0 117,4 119,0 119,6 121,9 119,5 122,3 123,0
49-51 Kuljetus 112,9 118,0 119,5 120,0 122,0 119,9 122,4 123,0
Tuntipalkkaiset 112,9 118,3 120,3 120,5 122,5 120,4 122,9 123,5
Kuukausipalkkaiset 112,9 117,5 118,5 119,4 121,4 119,2 121,9 122,5
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 112,3 117,1 121,2 120,5 122,5 120,3 123,1 124,5
Tuntipalkkaiset 116,9 124,3 135,5 130,5 128,6 129,7 129,9 133,8
Kuukausipalkkaiset 111,2 115,5 118,0 118,2 121,2 118,2 121,6 122,4
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 109,6 112,8 113,0 114,0 116,0 113,9 116,3 117,1
J Informaatio ja viestintä 111,0 114,7 114,6 114,7 117,7 115,4 118,4 119,0
61 Televiestintä 111,3 117,9 118,1 119,1 120,9 119,0 121,2 121,5
Tuntipalkkaiset 114,1 120,7 120,4 121,9 124,2 121,8 124,6 124,9
Kuukausipalkkaiset 110,8 117,4 117,8 118,6 120,3 118,5 120,6 120,9
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 111,9 115,2 114,9 114,6 117,5 115,5 118,5 118,7
K Rahoitus ja vakuutus 115,9 119,4 120,4 120,9 121,6 120,6 122,6 123,4
64,66 Rahoitus 117,1 120,0 120,5 121,0 121,6 120,8 122,7 123,4
65 Vakuutus 111,7 117,3 120,1 120,5 121,5 119,8 122,4 123,4
L Kiinteistöalan toiminta 115,0 118,1 121,5 123,4 124,2 121,8 124,5 125,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 111,5 114,4 116,3 117,4 118,5 116,7 119,4 119,8
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 113,1 115,5 118,4 120,1 120,9 118,7 121,8 122,2
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 111,6 114,8 116,8 117,9 119,0 117,1 119,8 120,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 112,5 114,3 116,0 116,7 117,7 116,2 118,2 118,9
Tuntipalkkaiset 111,6 113,1 114,7 115,2 115,3 114,6 115,8 116,5
Kuukausipalkkaiset 113,0 114,8 116,6 117,3 118,7 116,9 119,2 119,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 113,4 117,4 118,6 119,1 121,3 119,1 121,9 122,6
841 Julkinen hallinto 113,9 117,3 118,3 119,1 121,3 119,0 122,0 122,6
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 113,1 117,3 118,5 118,6 121,0 118,9 121,6 122,3
P Koulutus 113,4 116,5 117,4 118,3 120,2 118,1 120,9 121,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 112,6 115,0 115,5 116,7 118,7 116,5 119,5 119,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 113,7 115,6 116,0 117,1 119,0 116,9 120,0 120,2
87-88 Sosiaalipalvelut 111,1 114,2 114,7 116,1 118,3 115,8 118,9 119,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 109,9 112,1 112,9 113,6 115,5 113,5 116,4 116,6
S Muu palvelutoiminta 111,9 114,6 114,9 116,2 118,3 116,0 118,5 119,4
9491 Seurakunnat 112,9 113,7 113,1 114,5 117,0 114,6 117,2 118,2

Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 20.8.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2010/02/ati_2010_02_2010-08-20_tau_005_fi.html