Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008)

  2008 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009 2010/1 2010/2
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 110,4 112,9 114,8 115,1 115,8 114,7 116,5 117,0
Tuntipalkkaiset 108,8 112,0 116,5 117,5 115,5 115,4 116,3 116,9
Kuukausipalkkaiset 111,1 113,4 114,0 114,0 115,9 114,3 116,6 117,0
C Teollisuus 111,0 114,3 115,2 115,7 116,7 115,4 116,9 117,4
Tuntipalkkaiset 110,6 113,4 114,1 114,6 116,0 114,5 115,7 116,2
Kuukausipalkkaiset 111,5 115,3 116,3 116,8 117,4 116,5 118,1 118,7
10-11 Elintarviketeollisuus 111,2 114,5 118,6 118,7 119,3 117,8 119,5 120,2
Tuntipalkkaiset 110,8 114,2 118,4 118,7 119,1 117,6 119,3 119,9
Kuukausipalkkaiset 111,6 114,8 118,7 118,7 119,5 117,9 119,7 120,4
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 111,7 114,9 116,9 118,0 118,2 117,0 118,5 119,5
Tuntipalkkaiset 111,2 114,6 116,5 117,5 117,8 116,6 118,0 119,1
Kuukausipalkkaiset 113,0 115,8 118,1 119,3 119,4 118,1 119,6 120,6
16 Sahateollisuus 111,6 113,9 114,3 115,6 116,1 115,0 116,8 117,2
Tuntipalkkaiset 110,1 112,1 112,3 113,6 113,8 112,9 114,5 114,9
Kuukausipalkkaiset 115,3 118,3 119,4 120,5 121,5 119,9 122,4 122,9
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 110,7 113,4 115,4 115,9 116,4 115,2 116,7 117,6
Tuntipalkkaiset 110,0 112,6 114,8 115,3 115,7 114,6 116,0 116,8
Kuukausipalkkaiset 112,3 114,9 116,5 117,1 117,7 116,6 118,2 119,3
19-22 Kemian teollisuus 111,7 114,7 116,1 117,8 117,5 116,5 117,9 118,8
Tuntipalkkaiset 110,9 113,2 113,1 114,7 114,8 114,0 115,1 116,2
Kuukausipalkkaiset 112,6 116,6 119,7 121,6 120,8 119,7 121,2 122,0
23 Mineraalituotteiden valmistus 114,2 117,8 120,9 121,3 121,9 120,5 122,3 123,3
Tuntipalkkaiset 114,9 118,9 122,8 122,8 122,8 121,8 123,1 124,3
Kuukausipalkkaiset 112,3 115,1 116,1 117,5 119,7 117,1 120,0 120,6
24-30 Metalliteollisuus 110,6 114,1 114,0 114,3 115,7 114,6 115,7 116,1
Tuntipalkkaiset 110,3 113,2 112,7 112,9 115,2 113,5 114,3 114,6
Kuukausipalkkaiset 110,9 114,9 115,2 115,5 116,1 115,4 116,9 117,5
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 109,6 111,5 110,2 111,4 114,5 111,9 113,6 113,8
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 112,2 115,3 115,0 115,6 118,2 116,0 117,3 117,6
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 109,8 112,9 112,4 112,4 114,3 113,0 113,5 113,7
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 110,3 113,2 112,8 112,8 114,9 113,4 114,1 114,3
31 Huonekalujen valmistus 109,5 112,0 113,6 115,4 117,0 114,5 117,3 117,9
Tuntipalkkaiset 108,8 110,8 112,6 114,7 116,3 113,6 116,6 117,2
Kuukausipalkkaiset 113,6 118,0 118,8 119,5 120,6 119,2 121,4 121,7
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 112,3 115,6 115,5 115,6 118,9 116,4 119,4 119,8
Tuntipalkkaiset 109,6 111,5 111,4 111,5 114,9 112,3 115,3 115,5
Kuukausipalkkaiset 113,5 117,4 117,4 117,4 120,7 118,2 121,2 121,7
E Vesi- ja jätehuolto 116,0 120,0 121,1 121,1 122,8 121,3 123,3 123,9
Tuntipalkkaiset 109,1 111,2 111,8 112,9 114,7 112,6 115,5 115,9
Kuukausipalkkaiset 116,8 121,0 122,2 122,0 123,7 122,2 124,1 124,7
F Rakentaminen 114,2 117,9 120,4 120,3 121,4 120,0 121,6 121,7
Tuntipalkkaiset 113,6 117,5 120,1 119,4 120,6 119,4 120,9 120,8
Kuukausipalkkaiset 115,4 118,9 121,0 122,3 123,1 121,3 123,3 123,9
G Kauppa 111,4 113,3 115,5 116,5 116,6 115,5 117,0 117,7
Tuntipalkkaiset 110,5 113,2 114,1 114,8 115,9 114,5 116,5 116,8
Kuukausipalkkaiset 111,5 113,3 115,5 116,6 116,7 115,5 117,0 117,7
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 110,9 113,0 113,1 113,2 113,7 113,2 114,3 114,5
Tuntipalkkaiset 110,6 113,2 114,1 114,8 116,0 114,5 116,6 116,9
Kuukausipalkkaiset 111,0 112,9 112,7 112,6 112,9 112,8 113,4 113,7
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 111,5 113,4 115,9 117,1 117,2 115,9 117,5 118,2
H Kuljetus ja varastointi 112,8 117,6 119,5 119,8 121,8 119,7 122,2 123,0
Tuntipalkkaiset 112,9 118,2 120,6 120,6 122,2 120,4 122,7 123,5
Kuukausipalkkaiset 112,7 116,9 118,5 119,1 121,4 119,0 121,8 122,5
49-51 Kuljetus 112,7 117,6 119,1 119,6 121,6 119,5 122,1 122,7
Tuntipalkkaiset 113,1 118,5 120,5 120,7 122,7 120,6 123,1 123,7
Kuukausipalkkaiset 112,3 116,5 117,5 118,4 120,4 118,2 120,9 121,4
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 112,6 117,4 121,5 120,8 122,9 120,6 123,4 124,8
Tuntipalkkaiset 116,9 124,3 135,5 130,5 128,6 129,7 129,9 133,8
Kuukausipalkkaiset 111,6 115,9 118,4 118,6 121,6 118,6 122,0 122,8
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 109,6 112,7 112,9 113,9 115,9 113,9 116,2 117,0
J Informaatio ja viestintä 111,3 115,2 115,1 115,2 118,2 115,9 119,0 119,5
61 Televiestintä 113,0 119,3 119,5 120,4 122,2 120,4 122,6 122,8
Tuntipalkkaiset 114,4 121,4 121,0 122,6 124,8 122,4 125,3 125,5
Kuukausipalkkaiset 112,7 118,9 119,2 120,1 121,8 120,0 122,1 122,4
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 112,1 115,6 115,3 115,0 117,9 116,0 118,9 119,1
K Rahoitus ja vakuutus 112,7 118,0 119,0 119,5 120,2 119,2 121,2 122,0
64,66 Rahoitus 113,4 118,7 119,2 119,7 120,3 119,5 121,4 122,0
65 Vakuutus 110,3 115,6 118,4 118,8 119,8 118,2 120,7 121,7
L Kiinteistöalan toiminta 113,6 117,2 120,6 122,5 123,3 120,9 123,6 124,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 111,3 114,5 116,5 117,6 118,7 116,8 119,5 120,0
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 112,9 116,1 119,0 120,7 121,5 119,3 122,5 122,9
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 111,6 114,9 116,9 118,0 119,1 117,3 120,0 120,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 112,1 114,2 115,9 116,5 117,6 116,0 118,1 118,8
Tuntipalkkaiset 111,6 113,1 114,7 115,2 115,3 114,6 115,8 116,5
Kuukausipalkkaiset 112,3 114,6 116,4 117,1 118,6 116,7 119,1 119,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 113,6 117,4 118,6 119,1 121,3 119,1 121,9 122,6
841 Julkinen hallinto 113,9 117,3 118,3 119,1 121,3 119,0 122,0 122,6
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 113,5 117,8 119,0 119,1 121,5 119,3 122,0 122,8
P Koulutus 113,4 116,5 117,4 118,3 120,2 118,1 120,8 121,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 112,7 115,1 115,5 116,7 118,8 116,5 119,6 120,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 113,8 115,7 116,1 117,3 119,1 117,1 120,1 120,3
87-88 Sosiaalipalvelut 111,1 114,2 114,7 116,0 118,3 115,8 118,9 119,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 110,2 112,5 113,3 114,0 115,9 113,9 116,8 117,1
S Muu palvelutoiminta 112,1 114,8 115,1 116,4 118,5 116,2 118,7 119,6
9491 Seurakunnat 112,9 113,7 113,1 114,5 117,0 114,6 117,2 118,2

Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 20.8.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2010/02/ati_2010_02_2010-08-20_tau_006_fi.html