Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009 2010/1 2010/2 2010/3
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 112,7 114,6 114,9 115,6 114,5 116,5 117,0 117,5
Tuntipalkkaiset 112,0 116,5 117,5 115,5 115,4 117,0 117,7 118,5
Kuukausipalkkaiset 113,1 113,7 113,7 115,7 114,0 116,2 116,7 117,0
C Teollisuus 113,8 114,7 115,2 116,2 115,0 116,1 116,4 116,8
Tuntipalkkaiset 113,6 114,3 114,8 116,2 114,7 115,5 115,6 116,0
Kuukausipalkkaiset 114,1 115,2 115,7 116,3 115,3 116,9 117,4 117,8
10-11 Elintarviketeollisuus 115,4 119,5 119,6 120,2 118,7 120,5 121,1 121,9
Tuntipalkkaiset 114,2 118,4 118,6 119,0 117,6 119,3 119,9 120,8
Kuukausipalkkaiset 116,5 120,4 120,5 121,3 119,7 121,5 122,2 122,9
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 114,1 116,1 117,2 117,4 116,2 117,5 118,4 118,9
Tuntipalkkaiset 113,8 115,7 116,8 117,0 115,8 117,1 117,9 118,5
Kuukausipalkkaiset 114,7 117,0 118,1 118,2 117,0 118,5 119,4 120,0
16 Sahateollisuus 114,2 114,7 115,9 116,4 115,3 117,4 118,0 118,4
Tuntipalkkaiset 112,8 113,0 114,3 114,5 113,6 115,7 116,5 116,7
Kuukausipalkkaiset 117,7 118,8 119,8 120,9 119,3 121,5 121,9 122,6
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 113,2 115,3 115,7 116,2 115,1 116,3 116,9 117,2
Tuntipalkkaiset 112,2 114,5 114,9 115,3 114,2 115,1 115,5 115,8
Kuukausipalkkaiset 115,3 117,0 117,5 118,2 117,0 118,6 119,7 120,1
19-22 Kemian teollisuus 113,4 114,7 116,4 116,3 115,2 115,6 115,5 116,2
Tuntipalkkaiset 112,3 112,3 113,9 113,9 113,1 112,4 111,5 112,0
Kuukausipalkkaiset 114,6 117,6 119,5 119,3 117,8 119,6 120,4 121,4
23 Mineraalituotteiden valmistus 117,5 120,6 121,0 121,6 120,2 120,6 120,3 121,0
Tuntipalkkaiset 118,8 122,7 122,7 122,7 121,7 121,2 120,6 121,2
Kuukausipalkkaiset 114,2 115,1 116,5 118,7 116,1 119,0 119,6 120,3
24-30 Metalliteollisuus 113,4 113,4 113,6 115,0 113,9 114,8 115,1 115,3
Tuntipalkkaiset 113,7 113,2 113,5 115,8 114,0 114,7 114,7 115,0
Kuukausipalkkaiset 113,2 113,5 113,8 114,3 113,7 114,9 115,4 115,6
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 112,0 110,8 111,9 115,0 112,4 113,1 112,3 112,5
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 115,9 115,5 116,1 118,8 116,6 117,1 116,5 116,7
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 113,4 112,9 112,9 114,9 113,5 114,5 115,3 115,5
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 113,7 113,3 113,4 115,5 114,0 114,4 114,4 114,6
31 Huonekalujen valmistus 111,9 113,5 115,3 116,9 114,4 116,8 116,9 117,3
Tuntipalkkaiset 111,0 112,8 114,8 116,5 113,8 116,2 116,3 116,6
Kuukausipalkkaiset 116,6 117,3 118,1 119,2 117,8 119,9 120,2 120,9
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 115,1 115,1 115,1 118,4 115,9 118,6 118,8 119,4
Tuntipalkkaiset 110,8 110,6 110,7 114,1 111,6 113,7 113,1 113,5
Kuukausipalkkaiset 117,1 117,1 117,1 120,3 117,9 120,9 121,4 122,0
E Vesi- ja jätehuolto 120,9 122,1 122,0 123,7 122,2 124,2 124,8 125,6
Tuntipalkkaiset 111,2 111,8 112,9 114,7 112,6 115,5 115,9 116,2
Kuukausipalkkaiset 122,0 123,2 123,0 124,7 123,2 125,2 125,8 126,6
F Rakentaminen 117,7 120,2 120,1 121,2 119,8 121,3 121,0 121,5
Tuntipalkkaiset 117,5 120,1 119,5 120,7 119,4 120,7 120,1 120,5
Kuukausipalkkaiset 118,2 120,3 121,6 122,4 120,6 122,6 123,2 123,9
G Kauppa 113,0 115,2 116,2 116,3 115,2 116,7 117,3 117,8
Tuntipalkkaiset 113,4 114,3 114,9 116,1 114,7 116,6 116,8 117,0
Kuukausipalkkaiset 113,0 115,2 116,2 116,3 115,2 116,7 117,4 117,8
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 112,8 112,9 113,0 113,5 113,0 114,1 114,3 114,5
Tuntipalkkaiset 113,4 114,3 115,0 116,2 114,7 116,7 116,9 117,1
Kuukausipalkkaiset 112,5 112,4 112,3 112,5 112,4 113,1 113,4 113,6
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 113,1 115,6 116,7 116,8 115,5 117,2 117,9 118,4
H Kuljetus ja varastointi 117,8 119,7 120,0 122,0 119,9 122,4 123,2 123,6
Tuntipalkkaiset 118,1 120,5 120,5 122,1 120,3 122,5 123,4 123,8
Kuukausipalkkaiset 117,4 119,0 119,6 121,9 119,5 122,3 123,0 123,4
49-51 Kuljetus 118,0 119,5 120,0 122,0 119,9 122,5 123,2 123,9
Tuntipalkkaiset 118,3 120,3 120,5 122,5 120,4 123,0 123,7 124,7
Kuukausipalkkaiset 117,5 118,5 119,4 121,4 119,2 121,9 122,5 122,9
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 117,1 121,2 120,5 122,5 120,3 123,1 124,5 124,2
Tuntipalkkaiset 124,3 135,5 130,5 128,6 129,7 129,9 133,8 130,6
Kuukausipalkkaiset 115,5 118,0 118,2 121,2 118,2 121,6 122,4 122,8
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 112,8 113,0 114,0 116,0 113,9 116,3 117,1 117,5
J Informaatio ja viestintä 114,7 114,6 114,7 117,7 115,4 118,4 119,0 119,7
61 Televiestintä 117,9 118,1 119,1 120,9 119,0 120,9 120,9 121,2
Tuntipalkkaiset 120,7 120,4 121,9 124,2 121,8 122,7 121,0 121,6
Kuukausipalkkaiset 117,4 117,8 118,6 120,3 118,5 120,6 120,9 121,1
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 115,2 114,9 114,6 117,5 115,5 118,5 118,7 119,3
K Rahoitus ja vakuutus 119,4 120,4 120,9 121,6 120,6 122,6 123,4 124,3
64,66 Rahoitus 120,0 120,5 121,0 121,6 120,8 122,7 123,4 124,4
65 Vakuutus 117,3 120,1 120,5 121,5 119,8 122,4 123,4 124,1
L Kiinteistöalan toiminta 118,1 121,5 123,4 124,2 121,8 124,5 125,4 125,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 114,4 116,3 117,4 118,5 116,7 119,4 119,8 120,1
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 115,5 118,4 120,1 120,9 118,7 121,8 122,2 122,4
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 114,8 116,8 117,9 119,0 117,1 119,8 120,3 120,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 114,3 116,0 116,7 117,7 116,2 118,2 118,9 119,3
Tuntipalkkaiset 113,1 114,7 115,2 115,3 114,6 115,8 116,5 116,9
Kuukausipalkkaiset 114,8 116,6 117,3 118,7 116,9 119,2 119,9 120,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 117,4 118,6 119,1 121,3 119,1 121,9 122,6 123,0
841 Julkinen hallinto 117,3 118,3 119,1 121,3 119,0 122,0 122,6 123,0
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 117,3 118,5 118,6 121,0 118,9 121,6 122,3 122,6
P Koulutus 116,5 117,4 118,3 120,2 118,1 120,9 121,3 121,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 115,0 115,5 116,7 118,7 116,5 119,5 119,9 120,3
86 Terveydenhuoltopalvelut 115,6 116,0 117,1 119,0 116,9 120,0 120,2 120,6
87-88 Sosiaalipalvelut 114,2 114,7 116,1 118,3 115,8 118,9 119,5 119,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 112,1 112,9 113,6 115,5 113,5 116,3 116,6 116,8
S Muu palvelutoiminta 114,6 114,9 116,2 118,3 116,0 118,5 119,4 119,8
9491 Seurakunnat 113,7 113,1 114,5 117,0 114,6 117,2 118,2 118,8

Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Mika Idman (09) 1734 3445, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 15.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2010/03/ati_2010_03_2010-10-15_tau_005_fi.html