Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008)

  2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009 2010/1 2010/2 2010/3
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 112,9 114,8 115,1 115,8 114,7 116,6 117,2 117,6
Tuntipalkkaiset 112,0 116,5 117,5 115,5 115,4 117,0 117,7 118,5
Kuukausipalkkaiset 113,4 114,0 114,0 115,9 114,3 116,5 117,0 117,2
C Teollisuus 114,3 115,2 115,7 116,7 115,4 116,6 116,9 117,3
Tuntipalkkaiset 113,4 114,1 114,6 116,0 114,5 115,3 115,4 115,8
Kuukausipalkkaiset 115,3 116,3 116,8 117,4 116,5 118,0 118,5 118,9
10-11 Elintarviketeollisuus 114,5 118,6 118,7 119,3 117,8 119,5 120,2 121,0
Tuntipalkkaiset 114,2 118,4 118,7 119,1 117,6 119,3 119,9 120,9
Kuukausipalkkaiset 114,8 118,7 118,7 119,5 117,9 119,7 120,4 121,1
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 114,9 116,9 118,0 118,2 117,0 118,3 119,2 119,8
Tuntipalkkaiset 114,6 116,5 117,5 117,8 116,6 117,8 118,7 119,2
Kuukausipalkkaiset 115,8 118,1 119,3 119,4 118,1 119,6 120,6 121,2
16 Sahateollisuus 113,9 114,3 115,6 116,1 115,0 117,0 117,7 118,1
Tuntipalkkaiset 112,1 112,3 113,6 113,8 112,9 115,0 115,7 116,0
Kuukausipalkkaiset 118,3 119,4 120,5 121,5 119,9 122,2 122,6 123,2
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 113,4 115,4 115,9 116,4 115,2 116,4 117,0 117,3
Tuntipalkkaiset 112,6 114,8 115,3 115,7 114,6 115,5 116,0 116,2
Kuukausipalkkaiset 114,9 116,5 117,1 117,7 116,6 118,2 119,3 119,6
19-22 Kemian teollisuus 114,7 116,1 117,8 117,5 116,5 116,8 116,7 117,4
Tuntipalkkaiset 113,2 113,1 114,7 114,8 114,0 113,2 112,3 112,9
Kuukausipalkkaiset 116,6 119,7 121,6 120,8 119,7 121,2 122,0 122,9
23 Mineraalituotteiden valmistus 117,8 120,9 121,3 121,9 120,5 121,0 120,7 121,3
Tuntipalkkaiset 118,9 122,8 122,8 122,8 121,8 121,3 120,7 121,3
Kuukausipalkkaiset 115,1 116,1 117,5 119,7 117,1 120,0 120,6 121,3
24-30 Metalliteollisuus 114,1 114,0 114,3 115,7 114,6 115,5 115,8 116,0
Tuntipalkkaiset 113,2 112,7 112,9 115,2 113,5 114,1 114,2 114,4
Kuukausipalkkaiset 114,9 115,2 115,5 116,1 115,4 116,7 117,1 117,4
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 111,5 110,2 111,4 114,5 111,9 112,5 111,7 112,0
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 115,3 115,0 115,6 118,2 116,0 116,5 115,9 116,1
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 112,9 112,4 112,4 114,3 113,0 114,0 114,7 115,0
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 113,2 112,8 112,8 114,9 113,4 113,8 113,9 114,1
31 Huonekalujen valmistus 112,0 113,6 115,4 117,0 114,5 116,9 117,0 117,4
Tuntipalkkaiset 110,8 112,6 114,7 116,3 113,6 116,0 116,1 116,5
Kuukausipalkkaiset 118,0 118,8 119,5 120,6 119,2 121,4 121,7 122,4
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 115,6 115,5 115,6 118,9 116,4 119,1 119,3 119,8
Tuntipalkkaiset 111,5 111,4 111,5 114,9 112,3 114,4 113,8 114,2
Kuukausipalkkaiset 117,4 117,4 117,4 120,7 118,2 121,2 121,7 122,4
E Vesi- ja jätehuolto 120,0 121,1 121,1 122,8 121,3 123,3 123,9 124,7
Tuntipalkkaiset 111,2 111,8 112,9 114,7 112,6 115,5 115,9 116,2
Kuukausipalkkaiset 121,0 122,2 122,0 123,7 122,2 124,1 124,7 125,6
F Rakentaminen 117,9 120,4 120,3 121,4 120,0 121,4 121,1 121,7
Tuntipalkkaiset 117,5 120,1 119,4 120,6 119,4 120,6 120,0 120,4
Kuukausipalkkaiset 118,9 121,0 122,3 123,1 121,3 123,3 123,9 124,6
G Kauppa 113,3 115,5 116,5 116,6 115,5 117,0 117,7 118,1
Tuntipalkkaiset 113,2 114,1 114,8 115,9 114,5 116,5 116,6 116,9
Kuukausipalkkaiset 113,3 115,5 116,6 116,7 115,5 117,0 117,7 118,2
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 113,0 113,1 113,2 113,7 113,2 114,2 114,5 114,7
Tuntipalkkaiset 113,2 114,1 114,8 116,0 114,5 116,5 116,7 116,9
Kuukausipalkkaiset 112,9 112,7 112,6 112,9 112,8 113,4 113,7 113,9
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 113,4 115,9 117,1 117,2 115,9 117,5 118,2 118,7
H Kuljetus ja varastointi 117,6 119,5 119,8 121,8 119,7 122,2 123,0 123,4
Tuntipalkkaiset 118,2 120,6 120,6 122,2 120,4 122,7 123,5 123,9
Kuukausipalkkaiset 116,9 118,5 119,1 121,4 119,0 121,8 122,5 122,9
49-51 Kuljetus 117,6 119,1 119,6 121,6 119,5 122,1 122,8 123,5
Tuntipalkkaiset 118,5 120,5 120,7 122,7 120,6 123,2 123,9 124,9
Kuukausipalkkaiset 116,5 117,5 118,4 120,4 118,2 120,9 121,4 121,9
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 117,4 121,5 120,8 122,9 120,6 123,4 124,8 124,6
Tuntipalkkaiset 124,3 135,5 130,5 128,6 129,7 129,9 133,8 130,6
Kuukausipalkkaiset 115,9 118,4 118,6 121,6 118,6 122,0 122,8 123,2
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 112,7 112,9 113,9 115,9 113,9 116,2 117,0 117,4
J Informaatio ja viestintä 115,2 115,1 115,2 118,2 115,9 118,9 119,6 120,2
61 Televiestintä 119,3 119,5 120,4 122,2 120,4 122,3 122,3 122,6
Tuntipalkkaiset 121,4 121,0 122,6 124,8 122,4 123,3 121,7 122,2
Kuukausipalkkaiset 118,9 119,2 120,1 121,8 120,0 122,1 122,4 122,6
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 115,6 115,3 115,0 117,9 116,0 118,9 119,1 119,7
K Rahoitus ja vakuutus 118,0 119,0 119,5 120,2 119,2 121,2 122,0 122,9
64,66 Rahoitus 118,7 119,2 119,7 120,3 119,5 121,4 122,0 123,0
65 Vakuutus 115,6 118,4 118,8 119,8 118,2 120,7 121,7 122,4
L Kiinteistöalan toiminta 117,2 120,6 122,5 123,3 120,9 123,6 124,5 125,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 114,5 116,5 117,6 118,7 116,8 119,5 120,0 120,3
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 116,1 119,0 120,7 121,5 119,3 122,5 122,9 123,1
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 114,9 116,9 118,0 119,1 117,3 120,0 120,4 120,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 114,2 115,9 116,5 117,6 116,0 118,1 118,8 119,2
Tuntipalkkaiset 113,1 114,7 115,2 115,3 114,6 115,8 116,5 116,9
Kuukausipalkkaiset 114,6 116,4 117,1 118,6 116,7 119,1 119,8 120,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 117,4 118,6 119,1 121,3 119,1 121,9 122,6 122,9
841 Julkinen hallinto 117,3 118,3 119,1 121,3 119,0 122,0 122,6 123,0
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 117,8 119,0 119,1 121,5 119,3 122,0 122,8 123,1
P Koulutus 116,5 117,4 118,3 120,2 118,1 120,8 121,2 121,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 115,1 115,5 116,7 118,8 116,5 119,6 120,0 120,3
86 Terveydenhuoltopalvelut 115,7 116,1 117,3 119,1 117,1 120,1 120,3 120,7
87-88 Sosiaalipalvelut 114,2 114,7 116,0 118,3 115,8 118,9 119,5 119,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 112,5 113,3 114,0 115,9 113,9 116,8 117,0 117,3
S Muu palvelutoiminta 114,8 115,1 116,4 118,5 116,2 118,7 119,6 120,0
9491 Seurakunnat 113,7 113,1 114,5 117,0 114,6 117,2 118,2 118,8

Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Mika Idman (09) 1734 3445, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 15.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2010/03/ati_2010_03_2010-10-15_tau_006_fi.html