Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2020, 2. vuosineljännes

Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi, prosentuaalisia muutoksia

  2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009 2010/1 2010/2 2010/3
Toimiala Muutos                
Kaikki palkansaajat Vuosimuutos 4,5 4,4 4,2 2,9 4,0 3,2 2,6 2,3
Neljännesmuutos -0,0 1,0 0,6 1,2 . 0,4 0,4 0,4
Miehet Vuosimuutos 4,3 4,3 3,9 2,3 3,7 2,7 2,0 2,0
Neljännesmuutos -0,2 1,0 0,3 1,1 . 0,2 0,3 0,4
Naiset Vuosimuutos 4,6 4,4 4,4 3,4 4,2 3,8 3,2 2,7
Neljännesmuutos 0,1 1,0 0,8 1,4 . 0,5 0,4 0,4
Tuntipalkkaiset Vuosimuutos 4,7 5,1 4,8 2,9 4,3 2,3 1,1 1,2
Neljännesmuutos 0,3 1,2 0,2 1,2 . -0,3 0,0 0,3
Kuukausipalkkaiset Vuosimuutos 4,4 4,2 4,1 2,9 3,9 3,5 3,0 2,6
Neljännesmuutos -0,1 1,0 0,7 1,3 . 0,5 0,5 0,4
Valtio Vuosimuutos 6,8 5,9 4,9 3,9 5,3 3,6 3,2 3,4
Neljännesmuutos 0,7 1,1 -0,0 2,1 . 0,4 0,6 0,2
Kunnat Vuosimuutos 4,0 3,3 3,5 3,4 3,5 4,2 3,9 3,0
Neljännesmuutos 0,1 0,6 1,1 1,6 . 0,8 0,3 0,3
Yksityinen Vuosimuutos 4,4 4,6 4,4 2,6 4,0 2,9 2,0 2,0
Neljännesmuutos -0,1 1,2 0,5 1,0 . 0,2 0,4 0,4
Muut Vuosimuutos 4,0 3,7 3,3 2,8 3,4 3,6 4,0 3,3
Neljännesmuutos -0,5 0,2 0,9 2,2 . 0,3 0,5 0,2
C Teollisuus Vuosimuutos 3,9 4,4 4,1 1,2 3,4 2,0 1,5 1,4
Neljännesmuutos -0,9 0,8 0,5 0,9 . -0,1 0,3 0,3
F Rakentaminen Vuosimuutos 4,8 5,7 5,4 4,1 5,0 3,0 0,7 1,2
Neljännesmuutos 1,1 2,1 -0,1 0,9 . 0,1 -0,2 0,4
G Kauppa Vuosimuutos 4,0 3,4 2,8 2,4 3,1 3,2 1,9 1,4
Neljännesmuutos -0,5 1,9 0,9 0,1 . 0,3 0,6 0,4
H Kuljetus ja varastointi Vuosimuutos 6,2 6,6 6,5 5,4 6,2 4,0 2,9 3,0
Neljännesmuutos 1,7 1,7 0,2 1,6 . 0,4 0,6 0,3
I Majoitus ja ravitsemistoiminta Vuosimuutos 4,8 4,3 3,7 2,9 3,9 3,1 3,6 3,0
Neljännesmuutos 0,1 0,2 0,9 1,7 . 0,3 0,7 0,4
J Informaatio ja viestintä Vuosimuutos 5,5 4,3 3,7 2,5 4,0 3,2 3,9 4,4
Neljännesmuutos -0,2 -0,0 0,1 2,6 . 0,6 0,6 0,6
K Rahoitus ja vakuutus Vuosimuutos 4,8 5,3 5,3 0,8 4,0 2,7 2,5 2,8
Neljännesmuutos -1,0 0,8 0,4 0,6 . 0,9 0,6 0,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Vuosimuutos 4,0 5,1 5,8 3,7 4,6 4,4 3,0 2,3
Neljännesmuutos 0,0 1,7 0,9 1,0 . 0,7 0,4 0,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Vuosimuutos 3,8 3,3 3,0 2,8 3,2 3,4 2,5 2,3
Neljännesmuutos -0,1 1,5 0,6 0,9 . 0,4 0,6 0,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus Vuosimuutos 5,9 5,3 4,8 4,0 5,0 3,8 3,3 3,3
Neljännesmuutos 0,6 1,0 0,4 1,8 . 0,5 0,6 0,3
P Koulutus Vuosimuutos 5,0 4,2 3,9 3,4 4,2 3,8 3,3 2,9
Neljännesmuutos 0,2 0,8 0,8 1,6 . 0,6 0,3 0,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut Vuosimuutos 3,8 3,2 3,4 3,3 3,4 3,9 3,9 3,1
Neljännesmuutos 0,1 0,4 1,1 1,7 . 0,7 0,3 0,3
R Taiteet, viihde ja virkistys Vuosimuutos 3,7 3,5 2,9 3,0 3,3 3,8 3,3 2,9
Neljännesmuutos -0,0 0,7 0,6 1,7 . 0,7 0,2 0,2
S Muu palvelutoiminta Vuosimuutos 4,6 3,9 3,6 2,5 3,6 3,4 3,9 3,1
Neljännesmuutos -0,7 0,3 1,1 1,8 . 0,2 0,7 0,3

Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Mika Idman (09) 1734 3445, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 15.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi, prosentuaalisia muutoksia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2010/03/ati_2010_03_2010-10-15_tau_008_fi.html