Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008)

  2009/3 2009/4 2009 2010/1* 2010/2* 2010/3* 2010/4* 2010*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 115,1 115,8 114,7 116,6 117,2 117,7 118,4 117,5
Tuntipalkkaiset 117,5 115,5 115,4 117,0 117,7 118,6 117,8 117,8
Kuukausipalkkaiset 114,0 115,9 114,3 116,4 117,0 117,2 118,6 117,3
C Teollisuus 115,7 116,7 115,4 116,6 117,0 117,4 119,3 117,6
Tuntipalkkaiset 114,6 116,0 114,5 115,5 115,7 116,1 118,2 116,4
Kuukausipalkkaiset 116,8 117,4 116,5 117,9 118,5 118,8 120,5 118,9
10-11 Elintarviketeollisuus 118,7 119,3 117,8 119,5 120,2 121,0 122,0 120,7
Tuntipalkkaiset 118,7 119,1 117,6 119,3 119,9 120,9 121,8 120,5
Kuukausipalkkaiset 118,7 119,5 117,9 119,7 120,4 121,1 122,1 120,8
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 118,0 118,2 117,0 118,3 119,2 119,8 120,2 119,4
Tuntipalkkaiset 117,5 117,8 116,6 117,8 118,7 119,2 119,7 118,9
Kuukausipalkkaiset 119,3 119,4 118,1 119,6 120,6 121,2 121,4 120,7
16 Sahateollisuus 115,6 116,1 115,0 117,1 117,8 118,1 119,8 118,2
Tuntipalkkaiset 113,6 113,8 112,9 115,0 115,7 116,0 117,9 116,2
Kuukausipalkkaiset 120,5 121,5 119,9 122,2 122,9 123,4 124,3 123,2
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 115,9 116,4 115,2 116,4 117,0 117,3 117,7 117,1
Tuntipalkkaiset 115,3 115,7 114,6 115,5 116,0 116,2 116,5 116,1
Kuukausipalkkaiset 117,1 117,7 116,6 118,2 119,3 119,6 120,1 119,3
19-22 Kemian teollisuus 117,8 117,5 116,5 117,5 118,1 118,9 119,4 118,5
Tuntipalkkaiset 114,7 114,8 114,0 114,5 115,0 115,6 116,0 115,3
Kuukausipalkkaiset 121,6 120,8 119,7 121,2 122,0 122,9 123,4 122,4
23 Mineraalituotteiden valmistus 121,3 121,9 120,5 121,0 120,7 121,4 122,0 121,3
Tuntipalkkaiset 122,8 122,8 121,8 121,3 120,7 121,3 121,8 121,3
Kuukausipalkkaiset 117,5 119,7 117,1 120,0 120,8 121,6 122,3 121,2
24-30 Metalliteollisuus 114,3 115,7 114,6 115,5 115,7 115,9 118,8 116,5
Tuntipalkkaiset 112,9 115,2 113,5 114,1 114,2 114,4 118,1 115,2
Kuukausipalkkaiset 115,5 116,1 115,4 116,6 117,0 117,2 119,5 117,6
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 111,4 114,5 111,9 112,5 111,7 112,0 115,6 112,9
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 115,6 118,2 116,0 116,5 115,9 116,1 119,9 117,1
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 112,4 114,3 113,0 114,0 114,7 115,0 118,7 115,6
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 112,8 114,9 113,4 113,8 113,9 114,1 117,8 114,9
31 Huonekalujen valmistus 115,4 117,0 114,5 116,8 117,0 117,3 118,1 117,3
Tuntipalkkaiset 114,7 116,3 113,6 116,0 116,1 116,5 117,1 116,4
Kuukausipalkkaiset 119,5 120,6 119,2 121,1 121,4 122,0 123,3 122,0
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 115,6 118,9 116,4 119,1 119,3 119,8 120,4 119,7
Tuntipalkkaiset 111,5 114,9 112,3 114,4 113,8 114,2 115,2 114,4
Kuukausipalkkaiset 117,4 120,7 118,2 121,2 121,7 122,4 122,8 122,0
E Vesi- ja jätehuolto 121,1 122,8 121,3 123,3 123,9 124,7 125,7 124,4
Tuntipalkkaiset 112,9 114,7 112,6 115,5 115,9 116,2 116,8 116,1
Kuukausipalkkaiset 122,0 123,7 122,2 124,1 124,7 125,6 126,7 125,3
F Rakentaminen 120,3 121,4 120,0 121,4 121,1 121,7 122,6 121,7
Tuntipalkkaiset 119,4 120,6 119,4 120,6 120,0 120,4 121,5 120,6
Kuukausipalkkaiset 122,3 123,1 121,3 123,3 123,9 124,6 125,3 124,3
G Kauppa 116,5 116,6 115,5 117,0 117,6 118,1 119,5 118,0
Tuntipalkkaiset 114,8 115,9 114,5 116,5 116,6 116,9 118,9 117,2
Kuukausipalkkaiset 116,6 116,7 115,5 117,0 117,7 118,1 119,5 118,1
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 113,2 113,7 113,2 114,2 114,5 114,7 116,6 115,0
Tuntipalkkaiset 114,8 116,0 114,5 116,5 116,7 116,9 119,0 117,3
Kuukausipalkkaiset 112,6 112,9 112,8 113,4 113,7 113,9 115,8 114,2
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 117,1 117,2 115,9 117,5 118,2 118,7 120,0 118,6
H Kuljetus ja varastointi 119,8 121,8 119,7 122,2 123,0 123,4 124,5 123,3
Tuntipalkkaiset 120,6 122,2 120,4 122,7 123,5 123,9 125,1 123,8
Kuukausipalkkaiset 119,1 121,4 119,0 121,8 122,5 122,9 123,9 122,8
49-51 Kuljetus 119,6 121,6 119,5 122,1 122,8 123,5 124,5 123,2
Tuntipalkkaiset 120,7 122,7 120,6 123,2 123,9 124,9 126,1 124,5
Kuukausipalkkaiset 118,4 120,4 118,2 120,9 121,4 121,9 122,5 121,7
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 120,8 122,9 120,6 123,4 124,8 124,6 125,9 124,7
Tuntipalkkaiset 130,5 128,6 129,7 129,9 133,8 130,6 131,5 131,5
Kuukausipalkkaiset 118,6 121,6 118,6 122,0 122,8 123,2 124,6 123,2
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 113,9 115,9 113,9 116,2 117,0 117,4 117,8 117,1
J Informaatio ja viestintä 115,2 118,2 115,9 118,9 119,6 120,2 121,6 120,1
61 Televiestintä 120,4 122,2 120,4 122,3 122,3 122,6 124,0 122,8
Tuntipalkkaiset 122,6 124,8 122,4 123,3 121,7 122,2 123,2 122,6
Kuukausipalkkaiset 120,1 121,8 120,0 122,1 122,4 122,6 124,2 122,8
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 115,0 117,9 116,0 118,9 119,1 119,7 121,4 119,8
K Rahoitus ja vakuutus 119,5 120,2 119,2 121,2 122,0 122,9 124,5 122,6
64,66 Rahoitus 119,7 120,3 119,5 121,4 122,0 123,0 124,6 122,8
65 Vakuutus 118,8 119,8 118,2 120,7 121,7 122,4 124,0 122,2
L Kiinteistöalan toiminta 122,5 123,3 120,9 123,6 124,5 125,0 126,6 124,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 117,6 118,7 116,8 119,5 120,0 120,3 121,6 120,3
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 120,7 121,5 119,3 122,4 122,8 123,1 124,7 123,3
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 118,0 119,1 117,3 119,9 120,4 120,7 121,9 120,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 116,5 117,6 116,0 118,1 118,8 119,2 119,9 119,0
Tuntipalkkaiset 115,2 115,3 114,6 115,8 116,6 116,9 117,4 116,6
Kuukausipalkkaiset 117,1 118,6 116,7 119,1 119,8 120,2 120,9 120,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 119,1 121,3 119,1 121,9 122,6 122,9 123,6 122,8
841 Julkinen hallinto 119,1 121,3 119,0 122,0 122,6 123,0 123,6 122,8
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 119,1 121,5 119,3 122,0 122,8 123,1 123,7 122,9
P Koulutus 118,3 120,2 118,1 120,8 121,2 121,6 122,3 121,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 116,7 118,8 116,5 119,6 120,0 120,3 121,0 120,2
86 Terveydenhuoltopalvelut 117,3 119,1 117,1 120,1 120,3 120,7 121,3 120,6
87-88 Sosiaalipalvelut 116,0 118,3 115,8 118,9 119,5 119,8 120,5 119,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 114,0 115,9 113,9 116,7 117,0 117,3 118,2 117,3
S Muu palvelutoiminta 116,4 118,5 116,2 118,7 119,6 120,1 120,6 119,8
9491 Seurakunnat 114,5 117,0 114,6 117,2 118,2 118,8 119,1 118,3

Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 4. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Annina Rouvinen (09) 1734 3246, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 04.02.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2010/04/ati_2010_04_2011-02-04_tau_006_fi.html