Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2009/4 2009 2010/1* 2010/2* 2010/3* 2010/4* 2010* 2011/1*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 115,6 114,5 117,5 118,3 118,9 119,2 118,5 119,7
Tuntipalkkaiset 115,5 115,4 117,1 117,8 118,4 117,3 117,6 118,2
Kuukausipalkkaiset 115,7 114,0 117,7 118,6 119,1 120,1 118,9 120,4
C Teollisuus 116,2 115,0 116,3 116,6 117,0 119,0 117,2 119,0
Tuntipalkkaiset 116,2 114,7 115,6 115,9 116,4 118,8 116,7 118,4
Kuukausipalkkaiset 116,3 115,3 117,1 117,5 117,7 119,3 117,9 119,6
10-11 Elintarviketeollisuus 120,2 118,7 120,6 121,4 122,4 123,5 122,0 123,8
Tuntipalkkaiset 119,0 117,6 119,3 119,9 120,9 121,6 120,4 121,8
Kuukausipalkkaiset 121,3 119,7 121,9 122,8 123,8 125,4 123,5 125,6
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 117,4 116,2 117,3 118,1 116,7 115,1 116,8 115,4
Tuntipalkkaiset 117,0 115,8 117,1 117,9 115,9 113,8 116,2 114,0
Kuukausipalkkaiset 118,2 117,0 118,0 118,5 118,6 118,4 118,4 119,0
16 Sahateollisuus 116,4 115,3 117,8 118,5 118,9 120,7 119,0 121,0
Tuntipalkkaiset 114,5 113,6 115,7 116,5 116,9 119,1 117,0 119,3
Kuukausipalkkaiset 120,9 119,3 122,9 123,5 123,9 124,7 123,7 125,1
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 116,2 115,1 117,0 117,5 117,7 118,1 117,6 118,4
Tuntipalkkaiset 115,3 114,2 115,1 115,5 116,0 116,5 115,8 116,7
Kuukausipalkkaiset 118,2 117,0 120,8 121,5 121,4 121,5 121,3 121,9
19-22 Kemian teollisuus 116,3 115,2 116,8 117,3 118,3 119,0 117,9 119,3
Tuntipalkkaiset 113,9 113,1 113,7 114,1 115,3 116,2 114,8 116,6
Kuukausipalkkaiset 119,3 117,8 120,7 121,2 122,0 122,3 121,5 122,7
23 Mineraalituotteiden valmistus 121,6 120,2 120,7 120,4 121,6 122,6 121,3 123,3
Tuntipalkkaiset 122,7 121,7 121,2 120,6 122,0 123,3 121,8 124,0
Kuukausipalkkaiset 118,7 116,1 119,5 119,9 120,4 120,8 120,2 121,5
24-30 Metalliteollisuus 115,0 113,9 114,8 114,9 115,1 118,0 115,7 117,7
Tuntipalkkaiset 115,8 114,0 114,7 114,7 115,2 119,2 116,0 118,0
Kuukausipalkkaiset 114,3 113,7 114,8 115,0 115,0 117,1 115,5 117,4
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 115,0 112,4 113,1 112,3 113,5 118,1 114,2 116,9
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 118,8 116,6 117,1 116,5 117,6 122,2 118,3 121,0
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 114,9 113,5 114,5 115,3 115,8 119,8 116,3 118,6
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 115,5 114,0 114,4 114,4 114,3 117,8 115,2 116,6
31 Huonekalujen valmistus 116,9 114,4 116,5 116,6 117,1 118,0 117,0 119,2
Tuntipalkkaiset 116,5 113,8 116,2 116,3 116,8 117,6 116,7 119,1
Kuukausipalkkaiset 119,2 117,8 118,2 118,3 118,7 119,8 118,8 120,1
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 118,4 115,9 118,8 118,8 119,3 119,7 119,1 120,6
Tuntipalkkaiset 114,1 111,6 113,7 113,1 113,4 114,4 113,7 115,1
Kuukausipalkkaiset 120,3 117,9 121,1 121,4 121,9 122,1 121,6 123,0
E Vesi- ja jätehuolto 123,7 122,2 124,1 124,6 125,3 126,3 125,1 126,7
Tuntipalkkaiset 114,7 112,6 115,4 115,7 116,0 116,5 115,9 116,9
Kuukausipalkkaiset 124,7 123,2 125,1 125,6 126,3 127,4 126,1 127,8
F Rakentaminen 121,2 119,8 121,5 121,2 121,6 123,2 121,9 123,6
Tuntipalkkaiset 120,7 119,4 120,7 120,1 120,4 122,4 120,9 122,8
Kuukausipalkkaiset 122,4 120,6 123,4 123,8 124,6 125,1 124,2 125,6
G Kauppa 116,3 115,2 116,7 117,3 117,8 119,1 117,7 119,5
Tuntipalkkaiset 116,1 114,7 116,6 116,8 117,2 119,3 117,5 119,6
Kuukausipalkkaiset 116,3 115,2 116,7 117,3 117,8 119,1 117,7 119,5
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 113,5 113,0 114,0 114,2 114,6 116,5 114,8 116,9
Tuntipalkkaiset 116,2 114,7 116,7 116,9 117,2 119,4 117,5 119,7
Kuukausipalkkaiset 112,5 112,4 113,0 113,3 113,6 115,5 113,9 115,9
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 116,8 115,5 117,2 117,9 118,3 119,6 118,2 120,0
H Kuljetus ja varastointi 122,0 119,9 122,1 122,5 122,4 123,2 122,6 123,8
Tuntipalkkaiset 122,1 120,3 122,1 122,5 122,1 122,5 122,3 123,1
Kuukausipalkkaiset 121,9 119,5 122,0 122,5 122,8 123,9 122,8 124,4
49-51 Kuljetus 122,0 119,9 122,2 122,6 123,0 124,0 122,9 124,4
Tuntipalkkaiset 122,5 120,4 122,8 123,3 124,0 125,0 123,8 125,4
Kuukausipalkkaiset 121,4 119,2 121,6 121,7 121,7 122,8 121,9 123,2
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 122,5 120,3 122,7 123,7 123,2 123,7 123,3 124,2
Tuntipalkkaiset 128,6 129,7 126,7 127,4 121,1 118,8 123,5 120,0
Kuukausipalkkaiset 121,2 118,2 121,8 122,9 123,7 124,8 123,3 125,2
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 116,0 113,9 116,2 116,9 117,3 117,6 117,0 117,9
J Informaatio ja viestintä 117,7 115,4 118,7 119,5 120,3 121,8 120,1 122,5
61 Televiestintä 120,9 119,0 122,5 122,9 123,7 125,7 123,7 126,1
Tuntipalkkaiset 124,2 121,8 122,7 121,0 122,3 124,0 122,5 124,8
Kuukausipalkkaiset 120,3 118,5 122,5 123,2 123,9 125,9 123,9 126,4
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 117,5 115,5 118,4 118,7 119,3 120,9 119,3 121,8
K Rahoitus ja vakuutus 121,6 120,6 122,6 123,4 124,3 125,9 124,1 126,2
64,66 Rahoitus 121,6 120,8 122,7 123,4 124,4 125,9 124,1 126,2
65 Vakuutus 121,5 119,8 122,4 123,4 124,1 125,8 123,9 126,2
L Kiinteistöalan toiminta 124,2 121,8 124,5 125,4 125,9 127,5 125,9 129,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 118,5 116,7 118,9 119,3 119,5 120,7 119,6 121,6
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 120,9 118,7 121,7 122,1 122,4 124,0 122,6 125,0
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 119,0 117,1 119,1 119,5 119,7 120,8 119,8 121,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 117,7 116,2 118,3 119,1 119,6 120,3 119,3 121,6
Tuntipalkkaiset 115,3 114,6 115,7 116,4 116,7 117,2 116,5 118,9
Kuukausipalkkaiset 118,7 116,9 119,4 120,2 120,8 121,7 120,5 122,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 121,3 119,1 122,1 123,1 123,7 124,6 123,4 125,5
841 Julkinen hallinto 121,3 119,0 122,2 123,1 123,8 124,7 123,5 125,5
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 121,0 118,9 121,8 122,8 123,3 124,1 123,0 125,2
P Koulutus 120,2 118,1 120,8 121,0 121,3 121,9 121,3 122,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 118,7 116,5 119,7 120,2 120,7 121,5 120,6 122,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 119,0 116,9 120,1 120,5 120,9 121,7 120,8 122,1
87-88 Sosiaalipalvelut 118,3 115,8 119,1 119,9 120,5 121,3 120,2 121,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 115,5 113,5 116,4 116,8 117,2 118,1 117,1 118,5
S Muu palvelutoiminta 118,3 116,0 118,4 119,3 119,7 120,2 119,4 120,4
9491 Seurakunnat 117,0 114,6 117,2 118,2 118,8 119,1 118,3 119,3

Lähde: Ansiotasoindeksi 2011, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 31.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2011/01/ati_2011_01_2011-05-31_tau_005_fi.html