Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008)

  2009/4 2009 2010/1* 2010/2* 2010/3* 2010/4* 2010* 2011/1*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 115,8 114,7 116,8 117,6 118,1 118,5 117,7 118,9
Tuntipalkkaiset 115,5 115,4 117,1 117,8 118,4 117,3 117,6 118,2
Kuukausipalkkaiset 115,9 114,3 116,6 117,5 118,0 119,1 117,8 119,3
C Teollisuus 116,7 115,4 116,6 116,8 117,2 119,2 117,5 119,2
Tuntipalkkaiset 116,0 114,5 115,5 115,7 116,3 118,6 116,5 118,2
Kuukausipalkkaiset 117,4 116,5 117,8 118,1 118,4 119,9 118,5 120,3
10-11 Elintarviketeollisuus 119,3 117,8 119,7 120,5 121,4 122,5 121,0 122,8
Tuntipalkkaiset 119,1 117,6 119,3 119,9 120,9 121,6 120,4 121,8
Kuukausipalkkaiset 119,5 117,9 120,0 120,9 121,8 123,4 121,5 123,6
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 118,2 117,0 118,2 119,0 117,5 115,9 117,7 116,3
Tuntipalkkaiset 117,8 116,6 117,8 118,7 116,6 114,5 116,9 114,8
Kuukausipalkkaiset 119,4 118,1 119,2 119,7 119,8 119,6 119,6 120,2
16 Sahateollisuus 116,1 115,0 117,0 117,7 118,2 119,9 118,2 120,2
Tuntipalkkaiset 113,8 112,9 115,0 115,7 116,2 118,4 116,3 118,6
Kuukausipalkkaiset 121,5 119,9 122,1 122,6 123,1 123,9 122,9 124,2
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 116,4 115,2 116,3 116,8 117,0 117,4 116,9 117,7
Tuntipalkkaiset 115,7 114,6 115,5 116,0 116,4 116,9 116,2 117,1
Kuukausipalkkaiset 117,7 116,6 117,8 118,5 118,4 118,5 118,3 119,0
19-22 Kemian teollisuus 117,5 116,5 117,5 118,0 118,9 119,6 118,5 120,0
Tuntipalkkaiset 114,8 114,0 114,5 115,0 116,1 117,1 115,7 117,4
Kuukausipalkkaiset 120,8 119,7 121,0 121,6 122,4 122,6 121,9 123,0
23 Mineraalituotteiden valmistus 121,9 120,5 120,9 120,6 121,7 122,8 121,5 123,4
Tuntipalkkaiset 122,8 121,8 121,3 120,7 122,1 123,4 121,9 124,1
Kuukausipalkkaiset 119,7 117,1 119,7 120,2 120,7 121,1 120,4 121,8
24-30 Metalliteollisuus 115,7 114,6 115,4 115,5 115,7 118,7 116,3 118,3
Tuntipalkkaiset 115,2 113,5 114,1 114,2 114,7 118,6 115,4 117,4
Kuukausipalkkaiset 116,1 115,4 116,4 116,6 116,6 118,7 117,1 119,0
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 114,5 111,9 112,5 111,7 112,9 117,5 113,7 116,3
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 118,2 116,0 116,5 115,9 117,0 121,6 117,7 120,4
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 114,3 113,0 114,0 114,7 115,2 119,2 115,8 118,0
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 114,9 113,4 113,8 113,9 113,8 117,2 114,7 116,0
31 Huonekalujen valmistus 117,0 114,5 116,8 116,9 117,4 118,3 117,4 119,5
Tuntipalkkaiset 116,3 113,6 116,0 116,1 116,6 117,5 116,6 118,9
Kuukausipalkkaiset 120,6 119,2 121,0 121,1 121,5 122,7 121,6 122,9
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 118,9 116,4 119,0 119,0 119,5 119,9 119,3 120,7
Tuntipalkkaiset 114,9 112,3 114,4 113,9 114,2 115,1 114,4 115,8
Kuukausipalkkaiset 120,7 118,2 121,0 121,4 121,8 122,0 121,6 122,9
E Vesi- ja jätehuolto 122,8 121,3 123,2 123,7 124,4 125,3 124,1 125,6
Tuntipalkkaiset 114,7 112,6 115,4 115,7 116,0 116,5 115,9 116,5
Kuukausipalkkaiset 123,7 122,2 124,0 124,5 125,3 126,3 125,0 126,6
F Rakentaminen 121,4 120,0 121,4 121,1 121,6 123,2 121,8 123,7
Tuntipalkkaiset 120,6 119,4 120,6 120,0 120,3 122,3 120,8 122,8
Kuukausipalkkaiset 123,1 121,3 123,3 123,7 124,4 125,3 124,2 125,7
G Kauppa 116,6 115,5 117,0 117,7 118,1 119,5 118,1 119,9
Tuntipalkkaiset 115,9 114,5 116,5 116,6 117,0 119,1 117,3 119,4
Kuukausipalkkaiset 116,7 115,5 117,0 117,7 118,1 119,5 118,1 119,9
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 113,7 113,2 114,3 114,5 114,9 116,8 115,1 117,2
Tuntipalkkaiset 116,0 114,5 116,5 116,7 117,1 119,2 117,4 119,5
Kuukausipalkkaiset 112,9 112,8 113,5 113,8 114,1 116,0 114,3 116,4
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 117,2 115,9 117,5 118,2 118,7 120,0 118,6 120,4
H Kuljetus ja varastointi 121,8 119,7 122,0 122,4 122,3 123,1 122,5 123,6
Tuntipalkkaiset 122,2 120,4 122,2 122,6 122,2 122,6 122,4 123,2
Kuukausipalkkaiset 121,4 119,0 121,7 122,2 122,5 123,5 122,5 124,0
49-51 Kuljetus 121,6 119,5 121,8 122,1 122,5 123,5 122,5 123,9
Tuntipalkkaiset 122,7 120,6 123,0 123,5 124,2 125,2 124,0 125,6
Kuukausipalkkaiset 120,4 118,2 120,4 120,5 120,5 121,5 120,7 121,9
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 122,9 120,6 123,1 124,1 123,6 124,1 123,7 124,6
Tuntipalkkaiset 128,6 129,7 126,7 127,4 121,1 118,8 123,5 120,0
Kuukausipalkkaiset 121,6 118,6 122,3 123,4 124,1 125,3 123,8 125,7
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 115,9 113,9 116,1 116,9 117,2 117,5 116,9 117,7
J Informaatio ja viestintä 118,2 115,9 119,0 119,8 120,6 122,1 120,4 122,8
61 Televiestintä 122,2 120,4 122,7 123,1 123,9 125,9 123,9 126,4
Tuntipalkkaiset 124,8 122,4 123,3 121,7 123,0 124,7 123,2 125,4
Kuukausipalkkaiset 121,8 120,0 122,6 123,4 124,1 126,1 124,1 126,5
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 117,9 116,0 118,9 119,1 119,7 121,3 119,8 122,3
K Rahoitus ja vakuutus 120,2 119,2 121,2 122,0 122,9 124,5 122,6 124,7
64,66 Rahoitus 120,3 119,5 121,4 122,0 123,0 124,6 122,8 124,8
65 Vakuutus 119,8 118,2 120,7 121,7 122,4 124,0 122,2 124,4
L Kiinteistöalan toiminta 123,3 120,9 123,6 124,5 125,0 126,6 124,9 128,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 118,7 116,8 119,4 119,8 120,0 121,2 120,1 122,0
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 121,5 119,3 122,4 122,8 123,1 124,7 123,3 125,7
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 119,1 117,3 119,8 120,2 120,4 121,5 120,5 122,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 117,6 116,0 118,1 118,9 119,5 120,2 119,2 121,4
Tuntipalkkaiset 115,3 114,6 115,7 116,4 116,7 117,2 116,5 118,8
Kuukausipalkkaiset 118,6 116,7 119,2 120,1 120,7 121,5 120,4 122,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 121,3 119,1 122,1 123,1 123,7 124,6 123,4 125,4
841 Julkinen hallinto 121,3 119,0 122,3 123,2 123,8 124,7 123,5 125,4
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 121,5 119,3 122,3 123,2 123,8 124,6 123,5 125,7
P Koulutus 120,2 118,1 120,7 120,9 121,2 121,8 121,2 122,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 118,8 116,5 119,8 120,3 120,8 121,6 120,6 121,7
86 Terveydenhuoltopalvelut 119,1 117,1 120,2 120,6 121,1 121,8 120,9 121,9
87-88 Sosiaalipalvelut 118,3 115,8 119,1 119,9 120,5 121,3 120,2 121,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 115,9 113,9 116,8 117,2 117,6 118,6 117,6 118,8
S Muu palvelutoiminta 118,5 116,2 118,7 119,6 120,0 120,5 119,7 120,7
9491 Seurakunnat 117,0 114,6 117,2 118,2 118,8 119,1 118,3 119,3

Lähde: Ansiotasoindeksi 2011, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 31.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2011/01/ati_2011_01_2011-05-31_tau_006_fi.html