Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 117,5 118,3 118,9 119,2 118,5 119,7 121,0 121,6
Tuntipalkkaiset 117,1 117,8 118,5 117,6 117,7 118,5 118,8 119,7
Kuukausipalkkaiset 117,7 118,6 119,0 120,0 118,8 120,3 122,1 122,5
C Teollisuus 116,0 116,3 116,7 118,7 116,9 118,4 119,2 119,6
Tuntipalkkaiset 115,1 115,3 115,9 118,2 116,1 117,4 118,1 118,4
Kuukausipalkkaiset 117,1 117,5 117,7 119,2 117,9 119,6 120,5 120,9
10-11 Elintarviketeollisuus 120,6 121,4 122,3 123,5 122,0 123,8 125,3 125,6
Tuntipalkkaiset 119,2 119,8 120,8 121,5 120,3 121,7 123,5 123,7
Kuukausipalkkaiset 121,9 122,8 123,8 125,4 123,5 125,6 126,9 127,4
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 117,1 117,9 116,4 114,9 116,6 115,2 117,3 118,3
Tuntipalkkaiset 116,7 117,6 115,6 113,5 115,9 113,8 116,0 117,0
Kuukausipalkkaiset 118,0 118,5 118,6 118,4 118,4 119,0 120,8 121,6
16 Sahateollisuus 117,9 118,6 119,1 120,8 119,1 121,4 122,0 122,3
Tuntipalkkaiset 115,9 116,7 117,2 119,5 117,3 120,1 120,6 120,9
Kuukausipalkkaiset 122,9 123,3 123,5 124,2 123,5 124,5 125,3 125,9
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 117,2 117,7 117,9 118,3 117,8 118,2 120,6 121,1
Tuntipalkkaiset 115,5 115,9 116,3 116,8 116,1 116,4 118,6 118,8
Kuukausipalkkaiset 120,8 121,5 121,4 121,5 121,3 121,9 124,9 125,9
19-22 Kemian teollisuus 117,0 117,5 118,5 119,1 118,0 119,3 121,5 122,8
Tuntipalkkaiset 113,9 114,4 115,5 116,5 115,1 116,6 118,6 119,9
Kuukausipalkkaiset 120,7 121,2 122,0 122,3 121,5 122,7 125,0 126,2
23 Mineraalituotteiden valmistus 120,6 120,3 121,5 122,5 121,2 122,8 125,2 125,9
Tuntipalkkaiset 121,1 120,4 121,9 123,2 121,6 123,3 125,7 126,3
Kuukausipalkkaiset 119,5 119,9 120,4 120,8 120,2 121,5 123,9 124,9
24-30 Metalliteollisuus 114,2 114,3 114,5 117,4 115,1 116,7 116,7 117,0
Tuntipalkkaiset 113,4 113,4 113,9 117,8 114,6 116,0 115,5 115,8
Kuukausipalkkaiset 114,8 115,0 115,0 117,1 115,5 117,4 117,7 118,0
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 111,9 111,0 112,2 116,8 113,0 114,5 113,7 113,9
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 115,6 114,9 115,9 120,3 116,7 118,1 117,4 117,6
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 113,3 114,0 114,5 118,5 115,1 116,4 115,8 116,0
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 113,1 113,1 113,1 116,5 114,0 115,1 115,1 115,4
31 Huonekalujen valmistus 116,4 116,6 117,1 118,1 117,1 119,2 119,9 120,1
Tuntipalkkaiset 116,1 116,3 116,8 117,8 116,7 119,1 119,8 119,9
Kuukausipalkkaiset 118,2 118,3 118,7 119,8 118,8 120,1 120,3 120,9
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 118,5 118,6 119,0 119,5 118,9 120,1 120,6 122,7
Tuntipalkkaiset 112,9 112,4 112,7 113,6 112,9 113,7 113,4 115,3
Kuukausipalkkaiset 121,1 121,4 121,9 122,1 121,6 123,0 123,9 126,1
E Vesi- ja jätehuolto 124,1 124,6 125,3 126,3 125,1 126,7 127,9 128,3
Tuntipalkkaiset 115,1 115,4 115,8 116,5 115,7 116,9 118,5 119,4
Kuukausipalkkaiset 125,1 125,6 126,3 127,4 126,1 127,8 128,9 129,3
F Rakentaminen 121,3 121,0 121,5 123,1 121,7 123,4 125,1 125,6
Tuntipalkkaiset 120,3 119,6 119,9 121,8 120,4 122,1 123,5 123,6
Kuukausipalkkaiset 123,6 124,3 125,2 126,0 124,8 126,4 128,8 130,1
G Kauppa 116,9 117,7 118,4 120,0 118,3 120,4 123,2 123,5
Tuntipalkkaiset 116,8 117,2 117,7 120,1 117,9 120,3 121,0 121,5
Kuukausipalkkaiset 116,9 117,7 118,4 120,0 118,3 120,4 123,2 123,5
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 113,9 114,3 114,6 116,7 114,9 117,0 117,8 118,3
Tuntipalkkaiset 116,9 117,3 117,8 120,2 118,0 120,5 121,1 121,6
Kuukausipalkkaiset 112,9 113,2 113,5 115,5 113,8 115,8 116,6 117,1
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 117,4 118,3 119,1 120,6 118,9 121,0 124,1 124,4
H Kuljetus ja varastointi 122,1 122,5 122,4 123,1 122,5 123,6 124,5 124,7
Tuntipalkkaiset 122,4 122,9 122,5 123,0 122,7 123,5 124,5 124,5
Kuukausipalkkaiset 121,8 122,1 122,2 123,2 122,3 123,7 124,6 124,9
49-51 Kuljetus 122,4 122,8 123,2 124,3 123,2 124,7 125,7 125,9
Tuntipalkkaiset 123,3 123,9 124,7 125,8 124,5 126,2 127,2 127,4
Kuukausipalkkaiset 121,4 121,5 121,4 122,4 121,7 122,9 123,9 124,2
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 122,4 123,2 122,3 122,5 122,6 123,1 124,4 124,1
Tuntipalkkaiset 126,7 127,4 121,1 118,8 123,5 120,0 123,6 120,8
Kuukausipalkkaiset 121,5 122,2 122,6 123,3 122,4 123,8 124,6 124,8
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 116,1 117,1 117,6 118,1 117,2 118,4 121,1 121,3
J Informaatio ja viestintä 118,6 119,3 119,9 121,3 119,8 122,0 122,6 123,0
61 Televiestintä 122,5 122,9 123,7 125,7 123,7 126,0 126,2 126,8
Tuntipalkkaiset 122,7 121,0 122,3 124,0 122,5 124,0 123,5 125,8
Kuukausipalkkaiset 122,5 123,2 123,9 125,9 123,9 126,3 126,7 126,9
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 118,3 118,3 118,6 120,0 118,8 120,9 121,2 121,4
K Rahoitus ja vakuutus 123,9 124,7 125,7 127,4 125,4 127,7 128,7 129,7
64,66 Rahoitus 124,1 124,8 125,9 127,5 125,6 127,8 128,5 129,8
65 Vakuutus 123,4 124,5 125,2 126,9 125,0 127,3 129,1 129,4
L Kiinteistöalan toiminta 126,1 127,2 128,0 129,9 127,8 132,2 133,5 133,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 118,7 119,1 119,2 120,3 119,4 121,2 122,0 122,3
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 121,3 121,6 121,8 123,3 122,0 124,2 124,6 124,9
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 119,1 119,5 119,7 120,8 119,8 121,7 122,5 122,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 118,5 119,2 119,6 120,3 119,4 121,6 122,6 122,9
Tuntipalkkaiset 115,4 115,9 115,9 116,1 115,8 117,8 118,2 118,3
Kuukausipalkkaiset 119,8 120,7 121,3 122,2 121,0 123,3 124,5 124,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 122,2 123,1 123,6 124,5 123,3 125,4 126,9 127,5
841 Julkinen hallinto 122,2 123,1 123,8 124,7 123,5 125,5 127,0 127,7
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 121,8 122,8 123,3 124,1 123,0 125,2 126,6 127,1
P Koulutus 120,8 121,0 121,3 121,9 121,3 122,2 124,1 124,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 119,6 120,1 120,6 121,3 120,4 121,7 123,3 124,3
86 Terveydenhuoltopalvelut 120,1 120,5 120,9 121,7 120,8 122,1 123,8 124,7
87-88 Sosiaalipalvelut 119,0 119,6 120,1 120,8 119,9 121,2 122,6 123,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 116,3 116,7 117,0 117,9 117,0 118,2 120,0 120,5
S Muu palvelutoiminta 118,2 119,1 119,6 120,2 119,3 120,4 122,2 123,2
9491 Seurakunnat 116,4 117,1 117,7 118,0 117,3 118,2 120,0 121,0

Lähde: Ansiotasoindeksi 2011, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 14.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2011/03/ati_2011_03_2011-10-14_tau_005_fi.html