Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008)

  2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 116,7 117,5 118,1 118,5 117,7 118,9 120,2 120,7
Tuntipalkkaiset 117,1 117,8 118,5 117,6 117,7 118,5 118,8 119,7
Kuukausipalkkaiset 116,6 117,4 117,9 118,9 117,7 119,1 120,9 121,3
C Teollisuus 116,5 116,8 117,2 119,2 117,5 118,9 119,7 120,1
Tuntipalkkaiset 115,5 115,7 116,3 118,6 116,5 117,8 118,5 118,9
Kuukausipalkkaiset 117,8 118,1 118,3 119,9 118,5 120,3 121,1 121,6
10-11 Elintarviketeollisuus 119,7 120,5 121,4 122,5 121,0 122,8 124,3 124,6
Tuntipalkkaiset 119,3 119,9 120,9 121,6 120,4 121,8 123,6 123,8
Kuukausipalkkaiset 120,0 120,9 121,8 123,4 121,5 123,6 124,9 125,4
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 118,2 119,0 117,5 115,9 117,7 116,3 118,4 119,4
Tuntipalkkaiset 117,8 118,7 116,6 114,5 116,9 114,8 117,0 118,1
Kuukausipalkkaiset 119,2 119,7 119,8 119,6 119,6 120,2 122,1 122,8
16 Sahateollisuus 117,0 117,7 118,1 119,9 118,2 120,4 121,0 121,4
Tuntipalkkaiset 115,0 115,9 116,4 118,6 116,5 119,2 119,7 120,0
Kuukausipalkkaiset 121,9 122,3 122,5 123,1 122,4 123,5 124,3 124,8
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 116,3 116,8 117,0 117,4 116,9 117,3 119,7 120,2
Tuntipalkkaiset 115,5 116,0 116,4 116,9 116,2 116,5 118,7 118,9
Kuukausipalkkaiset 117,8 118,5 118,4 118,5 118,3 119,0 121,8 122,9
19-22 Kemian teollisuus 117,5 118,0 118,9 119,6 118,5 119,8 122,0 123,3
Tuntipalkkaiset 114,5 115,0 116,1 117,1 115,7 117,2 119,3 120,6
Kuukausipalkkaiset 121,0 121,6 122,4 122,6 121,9 123,0 125,3 126,5
23 Mineraalituotteiden valmistus 120,9 120,6 121,7 122,8 121,5 123,1 125,5 126,2
Tuntipalkkaiset 121,3 120,7 122,1 123,4 121,9 123,6 126,0 126,5
Kuukausipalkkaiset 119,7 120,2 120,7 121,1 120,4 121,8 124,2 125,2
24-30 Metalliteollisuus 115,4 115,5 115,7 118,6 116,3 118,0 117,9 118,2
Tuntipalkkaiset 114,1 114,1 114,6 118,5 115,4 116,7 116,2 116,5
Kuukausipalkkaiset 116,4 116,6 116,6 118,7 117,1 119,0 119,4 119,6
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 112,5 111,7 112,9 117,5 113,7 115,2 114,4 114,6
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 116,4 115,6 116,6 121,1 117,4 118,9 118,1 118,4
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 114,0 114,7 115,2 119,2 115,8 117,1 116,5 116,8
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 113,8 113,9 113,8 117,2 114,7 115,8 115,8 116,1
31 Huonekalujen valmistus 116,9 117,1 117,6 118,6 117,5 119,7 120,4 120,6
Tuntipalkkaiset 116,1 116,3 116,9 117,9 116,8 119,1 119,8 120,0
Kuukausipalkkaiset 121,0 121,1 121,5 122,7 121,6 122,9 123,2 123,8
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 119,0 119,0 119,5 119,9 119,3 120,5 121,0 123,2
Tuntipalkkaiset 114,4 113,8 114,2 115,1 114,4 115,2 114,8 116,7
Kuukausipalkkaiset 121,0 121,4 121,8 122,0 121,6 122,9 123,8 126,0
E Vesi- ja jätehuolto 123,2 123,6 124,4 125,3 124,1 125,6 126,8 127,3
Tuntipalkkaiset 115,1 115,4 115,8 116,5 115,7 116,5 118,1 119,0
Kuukausipalkkaiset 124,0 124,5 125,3 126,3 125,0 126,6 127,8 128,2
F Rakentaminen 121,3 121,0 121,5 123,1 121,7 123,5 125,2 125,7
Tuntipalkkaiset 120,3 119,7 120,0 121,8 120,4 122,2 123,6 123,7
Kuukausipalkkaiset 123,5 124,1 125,1 126,2 124,7 126,6 129,0 130,2
G Kauppa 117,2 118,1 118,8 120,4 118,6 120,8 123,6 123,9
Tuntipalkkaiset 116,7 117,1 117,6 119,9 117,8 120,2 120,9 121,4
Kuukausipalkkaiset 117,3 118,2 118,8 120,4 118,7 120,8 123,7 124,0
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 114,3 114,7 115,0 117,1 115,3 117,4 118,2 118,7
Tuntipalkkaiset 116,8 117,1 117,7 120,0 117,9 120,3 121,0 121,5
Kuukausipalkkaiset 113,5 113,8 114,1 116,1 114,4 116,4 117,2 117,7
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 117,8 118,7 119,5 121,0 119,2 121,4 124,5 124,8
H Kuljetus ja varastointi 122,0 122,4 122,2 122,9 122,4 123,4 124,4 124,5
Tuntipalkkaiset 122,5 123,0 122,6 123,1 122,8 123,6 124,6 124,5
Kuukausipalkkaiset 121,4 121,8 121,9 122,8 122,0 123,2 124,1 124,4
49-51 Kuljetus 121,9 122,3 122,7 123,7 122,7 124,1 125,1 125,4
Tuntipalkkaiset 123,4 124,0 124,9 125,9 124,6 126,3 127,3 127,5
Kuukausipalkkaiset 120,2 120,2 120,2 121,1 120,4 121,6 122,5 122,8
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 122,8 123,5 122,7 122,9 123,0 123,4 124,7 124,5
Tuntipalkkaiset 126,7 127,4 121,1 118,8 123,5 120,0 123,6 120,8
Kuukausipalkkaiset 121,9 122,7 123,0 123,8 122,9 124,2 125,0 125,3
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 116,3 117,3 117,8 118,3 117,4 118,6 121,2 121,5
J Informaatio ja viestintä 118,9 119,5 120,2 121,6 120,0 122,2 122,9 123,3
61 Televiestintä 122,7 123,1 123,9 125,9 123,9 126,3 126,5 127,0
Tuntipalkkaiset 123,3 121,7 123,0 124,7 123,2 124,7 124,2 126,5
Kuukausipalkkaiset 122,6 123,4 124,1 126,1 124,1 126,5 126,9 127,1
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 118,6 118,6 119,0 120,3 119,1 121,3 121,5 121,8
K Rahoitus ja vakuutus 121,3 122,1 123,0 124,7 122,8 124,9 125,9 126,9
64,66 Rahoitus 121,5 122,1 123,2 124,8 122,9 125,0 125,8 127,0
65 Vakuutus 120,7 121,8 122,5 124,2 122,3 124,6 126,3 126,6
L Kiinteistöalan toiminta 123,9 125,1 125,8 127,7 125,6 129,9 131,2 131,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 119,3 119,6 119,8 120,9 119,9 121,7 122,5 122,8
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 122,3 122,6 122,8 124,3 123,0 125,2 125,6 125,9
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 119,8 120,1 120,3 121,4 120,4 122,2 123,0 123,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 118,1 118,8 119,3 120,0 119,0 121,2 122,1 122,4
Tuntipalkkaiset 115,4 115,9 115,9 116,1 115,8 117,7 118,2 118,3
Kuukausipalkkaiset 119,3 120,1 120,7 121,6 120,4 122,7 123,9 124,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 122,1 123,0 123,6 124,5 123,3 125,3 126,8 127,3
841 Julkinen hallinto 122,3 123,2 123,8 124,7 123,5 125,4 126,9 127,6
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 122,3 123,2 123,8 124,6 123,5 125,7 127,1 127,5
P Koulutus 120,7 120,9 121,2 121,8 121,2 122,0 123,9 124,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 119,7 120,2 120,6 121,4 120,5 121,5 123,0 124,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 120,2 120,6 121,1 121,8 120,9 121,9 123,6 124,5
87-88 Sosiaalipalvelut 119,0 119,6 120,1 120,8 119,9 120,9 122,3 123,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 116,8 117,1 117,4 118,4 117,4 118,6 120,3 120,9
S Muu palvelutoiminta 118,4 119,3 119,8 120,4 119,5 120,6 122,4 123,4
9491 Seurakunnat 116,4 117,1 117,7 118,0 117,3 118,2 120,0 121,0

Lähde: Ansiotasoindeksi 2011, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 14.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2011/03/ati_2011_03_2011-10-14_tau_006_fi.html