Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2020, 2. vuosineljännes

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008)

Toimiala 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* 2011*
A Maa- ja metsätalous 118,9 119,2 118,5 119,7 121,0 121,6 122,4 121,2
Tuntipalkkaiset 118,5 117,6 117,7 118,5 118,8 119,7 121,2 119,6
Kuukausipalkkaiset 119,0 120,0 118,8 120,3 122,1 122,5 123,0 122,0
C Teollisuus 116,7 118,7 116,9 118,4 119,2 119,6 122,2 119,9
Tuntipalkkaiset 115,9 118,2 116,1 117,4 118,1 118,4 121,2 118,8
Kuukausipalkkaiset 117,7 119,2 117,9 119,6 120,5 121,0 123,3 121,1
10-11 Elintarviketeollisuus 122,3 123,5 122,0 123,8 125,5 125,9 126,3 125,4
Tuntipalkkaiset 120,8 121,5 120,3 121,7 123,5 123,7 124,3 123,3
Kuukausipalkkaiset 123,8 125,4 123,5 125,6 127,4 127,9 128,2 127,3
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 116,4 114,9 116,6 115,3 117,3 118,3 118,7 117,4
Tuntipalkkaiset 115,6 113,5 115,9 113,8 116,0 117,0 117,5 116,1
Kuukausipalkkaiset 118,6 118,4 118,4 119,0 120,8 121,6 121,8 120,8
16 Sahateollisuus 119,1 120,8 119,1 121,4 122,1 122,6 124,5 122,6
Tuntipalkkaiset 117,2 119,5 117,3 120,1 120,6 120,9 123,4 121,2
Kuukausipalkkaiset 123,5 124,2 123,5 124,5 125,9 126,8 127,1 126,1
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 117,9 118,3 117,8 118,2 120,6 121,1 121,7 120,4
Tuntipalkkaiset 116,3 116,8 116,1 116,4 118,6 118,8 119,4 118,3
Kuukausipalkkaiset 121,4 121,5 121,3 121,9 124,9 125,9 126,4 124,8
19-22 Kemian teollisuus 118,5 119,1 118,0 119,3 121,5 122,8 123,2 121,7
Tuntipalkkaiset 115,5 116,5 115,1 116,6 118,6 119,9 120,4 118,9
Kuukausipalkkaiset 122,0 122,3 121,5 122,7 125,0 126,2 126,7 125,1
23 Mineraalituotteiden valmistus 121,5 122,5 121,2 122,8 125,2 125,9 126,4 125,1
Tuntipalkkaiset 121,9 123,2 121,6 123,3 125,7 126,3 126,8 125,5
Kuukausipalkkaiset 120,4 120,8 120,2 121,5 123,9 124,9 125,4 123,9
24-30 Metalliteollisuus 114,5 117,4 115,1 116,7 116,7 117,0 120,9 117,8
Tuntipalkkaiset 113,9 117,8 114,6 116,0 115,5 115,8 120,5 116,9
Kuukausipalkkaiset 115,0 117,1 115,5 117,4 117,7 118,0 121,3 118,6
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 112,2 116,8 113,0 114,5 113,7 113,9 118,6 115,2
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 115,9 120,3 116,7 118,1 117,4 117,6 122,5 118,9
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 114,5 118,5 115,1 116,4 115,8 116,0 120,8 117,3
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 113,1 116,5 114,0 115,1 115,1 115,4 120,1 116,4
31 Huonekalujen valmistus 117,1 118,1 117,1 119,2 119,9 120,1 121,0 120,0
Tuntipalkkaiset 116,8 117,8 116,7 119,1 119,8 119,9 120,6 119,8
Kuukausipalkkaiset 118,7 119,8 118,8 120,1 120,3 121,1 122,8 121,1
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 119,0 119,5 118,9 120,1 120,6 122,7 123,9 121,9
Tuntipalkkaiset 112,7 113,6 112,9 113,7 113,4 115,3 116,5 114,7
Kuukausipalkkaiset 121,9 122,1 121,6 123,0 123,9 126,1 127,2 125,1
E Vesi- ja jätehuolto 125,3 126,3 125,1 126,7 127,9 128,3 129,2 128,0
Tuntipalkkaiset 115,8 116,5 115,7 116,9 118,5 119,4 119,4 118,6
Kuukausipalkkaiset 126,3 127,4 126,1 127,8 128,9 129,3 130,3 129,1
F Rakentaminen 121,5 123,1 121,7 123,4 125,1 125,5 126,6 125,2
Tuntipalkkaiset 119,9 121,8 120,4 122,1 123,5 123,6 125,1 123,5
Kuukausipalkkaiset 125,2 126,0 124,8 126,4 128,8 130,1 130,4 128,9
G Kauppa 118,4 120,0 118,3 120,4 123,2 123,5 124,3 122,8
Tuntipalkkaiset 117,7 120,1 117,9 120,3 121,0 121,5 124,7 121,9
Kuukausipalkkaiset 118,4 120,0 118,3 120,4 123,2 123,5 124,3 122,9
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 114,6 116,7 114,9 117,0 117,8 118,3 121,3 118,6
Tuntipalkkaiset 117,8 120,2 118,0 120,5 121,1 121,6 124,8 122,0
Kuukausipalkkaiset 113,5 115,5 113,8 115,8 116,6 117,1 120,0 117,4
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 119,1 120,6 118,9 121,0 124,1 124,4 124,9 123,6
H Kuljetus ja varastointi 122,4 123,1 122,5 123,6 124,7 124,8 126,3 124,9
Tuntipalkkaiset 122,5 123,0 122,7 123,5 124,5 124,5 126,1 124,6
Kuukausipalkkaiset 122,2 123,2 122,3 123,7 124,8 125,2 126,6 125,1
49-51 Kuljetus 123,2 124,3 123,2 124,7 125,9 126,1 127,3 126,0
Tuntipalkkaiset 124,7 125,8 124,5 126,2 127,2 127,4 128,6 127,3
Kuukausipalkkaiset 121,4 122,4 121,7 122,9 124,3 124,6 125,8 124,4
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 122,3 122,5 122,6 123,1 124,4 124,3 125,4 124,3
Tuntipalkkaiset 121,1 118,8 123,5 120,0 123,6 120,8 121,4 121,5
Kuukausipalkkaiset 122,6 123,3 122,4 123,8 124,6 125,1 126,3 124,9
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 117,6 118,1 117,2 118,4 121,1 121,3 121,5 120,6
J Informaatio ja viestintä 119,9 121,3 119,8 122,0 122,6 123,0 125,6 123,3
61 Televiestintä 123,7 125,7 123,7 126,0 126,2 126,8 129,8 127,2
Tuntipalkkaiset 122,3 124,0 122,5 124,0 123,5 125,8 127,2 125,1
Kuukausipalkkaiset 123,9 125,9 123,9 126,3 126,7 126,9 130,2 127,5
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 118,6 120,0 118,8 120,9 121,2 121,4 124,7 122,1
K Rahoitus ja vakuutus 125,7 127,4 125,4 127,7 128,7 129,7 132,4 129,6
64,66 Rahoitus 125,9 127,5 125,6 127,8 128,5 129,8 132,2 129,6
65 Vakuutus 125,2 126,9 125,0 127,3 129,1 129,4 132,9 129,7
L Kiinteistöalan toiminta 128,0 129,9 127,8 131,9 133,9 134,3 134,9 133,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 119,2 120,3 119,4 121,2 122,0 122,3 124,6 122,5
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 121,8 123,3 122,0 124,2 124,6 124,9 128,3 125,5
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 119,7 120,8 119,8 121,7 122,5 122,8 125,0 123,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 119,6 120,3 119,4 121,6 122,6 122,9 123,5 122,7
Tuntipalkkaiset 115,9 116,1 115,8 117,8 118,2 118,3 118,9 118,3
Kuukausipalkkaiset 121,3 122,2 121,0 123,3 124,5 124,9 125,6 124,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 123,6 124,5 123,3 125,4 126,9 127,5 128,0 127,0
841 Julkinen hallinto 123,8 124,7 123,5 125,5 127,0 127,7 127,9 127,0
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 123,3 124,1 123,0 125,2 126,6 127,1 127,3 126,5
P Koulutus 121,3 121,9 121,3 122,2 124,1 124,8 124,9 124,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 120,6 121,3 120,4 121,7 123,3 124,3 124,4 123,4
86 Terveydenhuoltopalvelut 120,9 121,7 120,8 122,1 123,8 124,7 124,8 123,8
87-88 Sosiaalipalvelut 120,1 120,8 119,9 121,2 122,6 123,8 123,9 122,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 117,0 117,9 117,0 118,3 119,9 120,4 121,1 119,9
S Muu palvelutoiminta 119,6 120,2 119,3 120,4 122,0 123,2 123,5 122,3
9491 Seurakunnat 117,7 118,0 117,3 118,2 119,6 121,0 121,3 120,0

Lähde: Ansiotasoindeksi 2011, 4. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 3.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2011/04/ati_2011_04_2012-02-03_tau_005_fi.html