Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008)

Toimiala 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* 2011*
A Maa- ja metsätalous 118,1 118,5 117,7 118,9 120,2 120,7 121,5 120,3
Tuntipalkkaiset 118,5 117,6 117,7 118,5 118,8 119,7 121,2 119,6
Kuukausipalkkaiset 117,9 118,9 117,7 119,1 120,9 121,3 121,7 120,7
C Teollisuus 117,2 119,2 117,5 118,9 119,8 120,2 122,8 120,4
Tuntipalkkaiset 116,3 118,6 116,5 117,8 118,5 118,9 121,6 119,2
Kuukausipalkkaiset 118,3 119,9 118,5 120,3 121,2 121,6 124,0 121,8
10-11 Elintarviketeollisuus 121,4 122,5 121,0 122,8 124,5 124,9 125,3 124,4
Tuntipalkkaiset 120,9 121,6 120,4 121,8 123,6 123,8 124,4 123,4
Kuukausipalkkaiset 121,8 123,4 121,5 123,6 125,3 125,8 126,2 125,3
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 117,5 115,9 117,7 116,3 118,4 119,4 119,8 118,5
Tuntipalkkaiset 116,6 114,5 116,9 114,8 117,0 118,1 118,5 117,1
Kuukausipalkkaiset 119,8 119,6 119,6 120,2 122,1 122,8 123,0 122,0
16 Sahateollisuus 118,1 119,9 118,2 120,4 121,2 121,6 123,5 121,7
Tuntipalkkaiset 116,4 118,6 116,5 119,2 119,7 120,0 122,5 120,3
Kuukausipalkkaiset 122,5 123,1 122,4 123,5 124,8 125,7 126,1 125,0
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 117,0 117,4 116,9 117,3 119,7 120,2 120,7 119,5
Tuntipalkkaiset 116,4 116,9 116,2 116,5 118,7 118,9 119,5 118,4
Kuukausipalkkaiset 118,4 118,5 118,3 119,0 121,8 122,9 123,3 121,8
19-22 Kemian teollisuus 118,9 119,6 118,5 119,8 122,0 123,3 123,8 122,2
Tuntipalkkaiset 116,1 117,1 115,7 117,2 119,3 120,6 121,1 119,5
Kuukausipalkkaiset 122,4 122,6 121,9 123,0 125,3 126,5 127,0 125,5
23 Mineraalituotteiden valmistus 121,7 122,8 121,5 123,1 125,5 126,2 126,7 125,4
Tuntipalkkaiset 122,1 123,4 121,9 123,6 126,0 126,5 127,1 125,8
Kuukausipalkkaiset 120,7 121,1 120,4 121,8 124,2 125,2 125,7 124,2
24-30 Metalliteollisuus 115,7 118,6 116,3 118,0 117,9 118,2 122,2 119,1
Tuntipalkkaiset 114,6 118,5 115,4 116,7 116,2 116,5 121,3 117,7
Kuukausipalkkaiset 116,6 118,7 117,1 119,0 119,4 119,6 123,0 120,3
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 112,9 117,5 113,7 115,2 114,4 114,6 119,3 115,9
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 116,6 121,1 117,4 118,9 118,1 118,4 123,3 119,7
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 115,2 119,2 115,8 117,1 116,5 116,8 121,6 118,0
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 113,8 117,2 114,7 115,8 115,8 116,1 120,9 117,1
31 Huonekalujen valmistus 117,6 118,6 117,5 119,7 120,4 120,6 121,5 120,5
Tuntipalkkaiset 116,9 117,9 116,8 119,1 119,8 120,0 120,7 119,9
Kuukausipalkkaiset 121,5 122,7 121,6 122,9 123,2 124,0 125,7 123,9
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 119,5 119,9 119,3 120,5 121,0 123,2 124,3 122,3
Tuntipalkkaiset 114,2 115,1 114,4 115,2 114,8 116,7 118,0 116,2
Kuukausipalkkaiset 121,8 122,0 121,6 122,9 123,8 126,0 127,2 125,0
E Vesi- ja jätehuolto 124,4 125,3 124,1 125,6 126,8 127,3 128,1 127,0
Tuntipalkkaiset 115,8 116,5 115,7 116,5 118,1 119,0 119,0 118,2
Kuukausipalkkaiset 125,3 126,3 125,0 126,6 127,8 128,2 129,1 127,9
F Rakentaminen 121,5 123,1 121,7 123,5 125,2 125,6 126,7 125,3
Tuntipalkkaiset 120,0 121,8 120,4 122,2 123,5 123,7 125,1 123,6
Kuukausipalkkaiset 125,1 126,2 124,7 126,6 129,0 130,2 130,5 129,1
G Kauppa 118,8 120,4 118,6 120,8 123,6 123,9 124,7 123,2
Tuntipalkkaiset 117,6 119,9 117,8 120,2 120,9 121,4 124,5 121,7
Kuukausipalkkaiset 118,8 120,4 118,7 120,8 123,7 124,0 124,8 123,3
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 115,0 117,1 115,3 117,4 118,2 118,7 121,7 119,0
Tuntipalkkaiset 117,7 120,0 117,9 120,3 121,0 121,5 124,7 121,9
Kuukausipalkkaiset 114,1 116,1 114,4 116,4 117,2 117,7 120,7 118,0
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 119,5 121,0 119,2 121,4 124,5 124,8 125,3 124,0
H Kuljetus ja varastointi 122,2 122,9 122,4 123,4 124,5 124,6 126,2 124,7
Tuntipalkkaiset 122,6 123,1 122,8 123,6 124,6 124,5 126,2 124,7
Kuukausipalkkaiset 121,9 122,8 122,0 123,2 124,4 124,7 126,1 124,6
49-51 Kuljetus 122,7 123,7 122,7 124,1 125,3 125,6 126,8 125,4
Tuntipalkkaiset 124,9 125,9 124,6 126,3 127,3 127,5 128,7 127,4
Kuukausipalkkaiset 120,2 121,1 120,4 121,6 122,9 123,2 124,4 123,0
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 122,7 122,9 123,0 123,4 124,8 124,7 125,7 124,7
Tuntipalkkaiset 121,1 118,8 123,5 120,0 123,6 120,8 121,4 121,4
Kuukausipalkkaiset 123,0 123,8 122,9 124,2 125,0 125,6 126,7 125,4
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 117,8 118,3 117,4 118,6 121,2 121,5 121,7 120,7
J Informaatio ja viestintä 120,2 121,6 120,0 122,2 122,8 123,2 125,9 123,6
61 Televiestintä 123,9 125,9 123,9 126,3 126,5 127,0 130,0 127,4
Tuntipalkkaiset 123,0 124,7 123,2 124,7 124,2 126,5 127,9 125,8
Kuukausipalkkaiset 124,1 126,1 124,1 126,5 126,9 127,1 130,4 127,7
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 119,0 120,3 119,1 121,3 121,5 121,8 125,1 122,4
K Rahoitus ja vakuutus 123,0 124,7 122,8 124,9 125,9 126,9 129,5 126,8
64,66 Rahoitus 123,2 124,8 122,9 125,0 125,8 127,0 129,4 126,8
65 Vakuutus 122,5 124,2 122,3 124,6 126,3 126,6 130,0 126,9
L Kiinteistöalan toiminta 125,8 127,7 125,6 129,7 131,6 132,0 132,6 131,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 119,8 120,9 119,9 121,7 122,5 122,8 125,2 123,0
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 122,8 124,3 123,0 125,2 125,6 125,9 129,3 126,5
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 120,3 121,4 120,4 122,2 123,0 123,4 125,6 123,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 119,3 120,0 119,0 121,2 122,1 122,4 123,1 122,2
Tuntipalkkaiset 115,9 116,1 115,8 117,7 118,2 118,3 118,8 118,3
Kuukausipalkkaiset 120,7 121,6 120,4 122,7 123,9 124,3 125,0 123,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 123,6 124,5 123,3 125,3 126,8 127,3 127,8 126,8
841 Julkinen hallinto 123,8 124,7 123,5 125,4 126,9 127,6 127,7 126,9
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 123,8 124,6 123,5 125,7 127,1 127,5 127,8 127,0
P Koulutus 121,2 121,8 121,2 122,0 123,9 124,5 124,7 123,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 120,6 121,4 120,5 121,5 123,0 124,0 124,1 123,2
86 Terveydenhuoltopalvelut 121,1 121,8 120,9 121,9 123,6 124,5 124,5 123,6
87-88 Sosiaalipalvelut 120,1 120,8 119,9 120,9 122,3 123,5 123,6 122,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 117,4 118,4 117,4 118,6 120,2 120,7 121,4 120,3
S Muu palvelutoiminta 119,8 120,4 119,5 120,6 122,3 123,4 123,7 122,5
9491 Seurakunnat 117,7 118,0 117,3 118,2 119,6 121,0 121,3 120,0

Lähde: Ansiotasoindeksi 2011, 4. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 3.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2011/04/ati_2011_04_2012-02-03_tau_006_fi.html