Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2011/4 2011 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* 2012* 2013/1*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 103,1 101,4 104,9 105,2 106,0 106,9 105,7 108,2
Tuntipalkkaiset 102,9 100,5 103,8 104,1 105,0 105,4 104,6 107,0
Kuukausipalkkaiset 103,5 102,8 106,7 107,3 107,9 109,5 107,9 110,5
C Teollisuus 103,6 102,1 103,9 104,7 105,0 106,6 105,1 107,1
Tuntipalkkaiset 104,1 102,3 104,0 104,9 105,3 107,0 105,3 107,1
Kuukausipalkkaiset 103,3 101,9 103,8 104,6 104,9 106,2 104,9 107,1
10-11 Elintarviketeollisuus 103,0 102,4 103,2 105,7 105,9 106,2 105,3 106,5
Tuntipalkkaiset 102,5 102,0 102,8 105,3 105,5 106,1 104,9 106,3
Kuukausipalkkaiset 103,3 102,7 103,4 106,0 106,1 106,3 105,5 106,6
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 103,1 101,9 104,3 105,4 105,6 105,9 105,3 106,5
Tuntipalkkaiset 102,9 101,4 104,4 105,1 105,3 105,8 105,1 106,7
Kuukausipalkkaiset 103,3 102,4 104,3 105,9 105,9 106,0 105,5 106,3
16 Sahateollisuus 103,9 103,1 104,5 105,7 106,3 107,3 106,0 107,6
Tuntipalkkaiset 103,7 103,1 104,4 105,9 106,2 106,5 105,8 106,8
Kuukausipalkkaiset 104,3 103,0 104,8 105,3 106,6 108,9 106,4 109,2
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 104,6 103,2 104,7 106,9 107,5 108,0 106,8 108,5
Tuntipalkkaiset 104,0 102,9 103,8 105,8 106,5 107,1 105,8 107,3
Kuukausipalkkaiset 105,6 103,9 106,2 109,0 109,4 109,9 108,6 110,8
19-22 Kemian teollisuus 103,9 102,7 105,7 106,6 106,7 107,1 106,5 108,1
Tuntipalkkaiset 104,3 102,9 105,7 106,4 106,5 106,8 106,3 107,8
Kuukausipalkkaiset 103,7 102,6 105,6 106,8 107,0 107,4 106,7 108,4
23 Mineraalituotteiden valmistus 104,2 103,0 104,5 105,8 106,6 107,1 106,0 107,6
Tuntipalkkaiset 103,7 102,6 103,9 104,3 104,9 105,7 104,7 106,3
Kuukausipalkkaiset 104,5 103,2 104,9 106,9 107,7 108,1 106,9 108,4
24-30 Metalliteollisuus 103,3 101,4 103,2 103,6 103,8 106,1 104,2 106,6
Tuntipalkkaiset 104,6 101,8 103,7 104,0 104,3 107,5 104,9 107,1
Kuukausipalkkaiset 102,6 101,2 103,0 103,3 103,6 105,3 103,8 106,3
24 Metallien jalostus tp. 104,5 101,8 102,8 102,3 103,0 106,6 103,7 106,2
25 Metallituotteet tp. 105,2 102,2 103,6 103,2 103,8 107,2 104,5 106,8
26-27 Sähkötekninen tp. 105,1 102,3 105,2 106,6 107,0 110,5 107,3 110,0
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 104,0 101,4 103,4 104,1 104,0 106,8 104,6 106,4
31 Huonekalujen valmistus 103,6 102,5 104,2 104,5 105,0 106,2 104,9 107,5
Tuntipalkkaiset 102,8 102,3 103,7 104,2 104,5 105,3 104,4 107,2
Kuukausipalkkaiset 105,2 103,0 105,2 105,1 105,9 107,8 106,0 108,1
D Sähkö, kaasu ja lämpö 103,4 102,0 103,7 103,5 103,9 105,3 104,1 105,8
Tuntipalkkaiset 103,0 101,7 103,8 103,7 104,1 105,6 104,3 106,0
Kuukausipalkkaiset 103,5 102,1 103,7 103,5 103,9 105,2 104,1 105,8
E Vesi- ja jätehuolto 103,8 102,7 105,7 105,8 105,6 106,2 105,8 107,4
Tuntipalkkaiset 102,7 102,0 104,8 104,9 104,4 104,2 104,6 105,2
Kuukausipalkkaiset 104,9 103,3 106,6 106,7 106,7 108,1 107,0 109,5
F Rakentaminen 104,6 103,0 105,0 105,7 106,0 107,0 105,9 107,2
Tuntipalkkaiset 104,4 102,7 105,0 105,1 105,2 106,5 105,4 106,8
Kuukausipalkkaiset 104,9 103,6 105,2 107,0 107,7 107,9 107,0 108,1
G Kauppa 104,0 103,1 104,2 106,2 106,2 106,5 105,8 107,0
Tuntipalkkaiset 106,8 104,8 107,0 107,4 106,7 106,3 106,9 106,9
Kuukausipalkkaiset 103,8 102,9 104,0 106,1 106,1 106,6 105,7 107,0
45 Moottoriajon. kauppa 104,7 102,8 105,1 105,8 106,0 107,2 106,0 107,9
Tuntipalkkaiset 106,0 104,2 106,0 107,2 106,9 106,7 106,7 107,1
Kuukausipalkkaiset 104,2 102,2 104,7 105,2 105,6 107,3 105,7 108,3
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 103,8 103,1 104,0 106,2 106,2 106,4 105,7 106,8
H Kuljetus ja varastointi 103,1 102,1 104,8 106,1 106,2 107,0 106,0 107,7
Tuntipalkkaiset 102,6 101,8 105,5 106,3 106,1 106,9 106,2 107,8
Kuukausipalkkaiset 103,6 102,5 104,3 106,0 106,3 107,0 105,9 107,6
49-51 Kuljetus 103,2 102,3 105,4 107,1 107,4 107,8 106,9 108,4
Tuntipalkkaiset 102,7 101,9 106,6 107,5 107,6 108,0 107,4 108,9
Kuukausipalkkaiset 103,8 102,7 104,2 106,7 107,2 107,5 106,4 107,9
52 Liikennettä palv. toim. 102,4 101,8 103,6 104,6 104,3 105,5 104,5 106,5
Tuntipalkkaiset 102,4 102,4 104,1 105,7 104,4 106,1 105,1 107,6
Kuukausipalkkaiset 102,4 101,6 103,4 104,3 104,3 105,3 104,3 106,1
I Majoitus- ja ravitseminen 102,1 101,8 102,4 104,4 104,3 104,3 103,8 104,7
J Informaatio ja viestintä 103,5 101,8 104,3 104,9 105,4 107,2 105,4 107,9
61 Televiestintä 104,5 102,6 105,7 105,8 106,0 108,6 106,5 108,8
Tuntipalkkaiset 104,3 102,7 104,0 103,1 104,6 107,0 104,7 107,2
Kuukausipalkkaiset 104,5 102,6 105,7 105,9 106,0 108,7 106,6 108,9
62-63 Tietopalvelutoim. 103,4 101,7 104,1 104,6 105,0 107,0 105,2 108,0
K Rahoitus ja vakuutus 103,8 102,2 104,8 105,1 105,4 106,6 105,4 108,0
64,66 Rahoitus 104,0 102,3 105,1 105,3 105,6 106,6 105,6 108,2
65 Vakuutus 103,3 101,8 103,8 104,2 104,6 106,5 104,8 107,5
L Kiinteistöalan toiminta 102,4 102,4 103,0 105,6 105,9 106,3 105,2 106,7
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 103,6 102,0 104,2 105,1 105,4 106,6 105,3 107,5
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 103,6 102,0 104,1 104,6 105,1 107,0 105,2 108,0
71-72 Tekniset palvelut 103,4 102,1 104,2 104,8 105,0 106,1 105,0 107,0
N Hallinto- ja tukipalvelut 104,1 103,0 105,3 107,2 107,3 107,6 106,9 108,6
Tuntipalkkaiset 103,3 102,8 105,7 106,5 106,6 106,9 106,4 109,4
Kuukausipalkkaiset 104,3 103,1 105,2 107,4 107,5 107,8 107,0 108,4
O Julkinen hallinto 104,5 103,4 106,1 107,2 107,3 107,5 107,0 108,3
841 Julkinen hallinto 104,5 103,4 106,2 107,2 107,3 107,5 107,1 108,4
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 104,6 103,6 105,7 107,2 107,2 107,3 106,9 107,6
P Koulutus 103,6 102,7 105,4 106,1 106,2 106,3 106,0 107,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 103,6 102,6 105,9 106,1 106,2 106,3 106,1 107,8
86 Terveydenhuoltopalvelut 104,3 103,1 106,8 107,0 107,2 107,5 107,1 109,0
87-88 Sosiaalipalvelut 102,7 102,1 104,7 104,9 104,9 104,9 104,9 106,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 104,1 102,9 105,5 106,9 107,0 107,3 106,7 108,2
S Muu palvelutoiminta 103,4 102,6 104,2 105,6 105,8 106,1 105,4 106,6
9491 Seurakunnat 103,3 102,4 103,3 104,5 104,6 104,8 104,3 104,9
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2013, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 09 1734 3235, Anu Uuttu 09 1734 2322, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2013/01/ati_2013_01_2013-05-30_tau_006_fi.html