Valituksi tulleiden ikäjakautuma sukupuolen mukaan puolueittain eduskuntavaaleissa 2003

Valituksi tulleiden ikäjakautuma sukupuolen mukaan puolueittain eduskuntavaaleissa 2003
Åldersfördelningen bland invalda efter kön och parti i riksdagsvalet 2003
Age distribution of persons elected by sex and party in Parliamentary elections in 2003

  Yht.
Totalt
Total
Ikäryhmä - Åldersgrupp - Age group Kans
edust.
Riksd.
män
MP of
parl.
18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- Keski-
ikä
Medelåld.
Aver.
age
Yhteensä-Totalt-Total 200 - - - 6 17 23 25 25 42 44 16 2 47,9 138
Miehet - Män - Males 125 - - - 2 3 9 12 15 34 38 10 2 51,0 86
Naiset-Kvinnor-Females 75 - - - 4 14 14 13 10 8 6 6 - 42,8 52
SDP
Yhteensä-Totalt-Total 53 - - - 2 5 2 5 9 9 16 5 - 49,1 40
Miehet - Män - Males 29 - - - - - - 2 5 6 13 3 - 53,9 24
Naiset-Kvinnor-Females 24 - - - 2 5 2 3 4 3 3 2 - 43,3 16
KESK-CENT
Yhteensä-Totalt-Total 55 - - - 2 6 6 4 10 15 11 1 - 46,8 33
Miehet - Män - Males 42 - - - 2 1 5 3 7 13 10 1 - 48,3 24
Naiset-Kvinnor-Females 13 - - - - 5 1 1 3 2 1 - - 41,8 9
KOK-SAML
Yhteensä-Totalt-Total 40 - - - - 2 8 9 2 7 3 7 2 48,3 28
Miehet - Män - Males 25 - - - - 1 3 4 2 6 3 4 2 50,6 17
Naiset-Kvinnor-Females 15 - - - - 1 5 5 - 1 - 3 - 44,4 11
VAS-VÄNST-LEFT
Yhteensä-Totalt-Total 19 - - - - - 2 2 2 6 6 1 - 51,0 15
Miehet - Män - Males 14 - - - - - - 1 1 6 5 1 - 53,4 11
Naiset-Kvinnor-Females 5 - - - - - 2 1 1 - 1 - - 44,2 4
VIHR-GRÖNA-GREENS
Yhteensä-Totalt-Total 14 - - - 2 2 4 1 1 2 1 1 - 41,8 10
Miehet - Män - Males 3 - - - - - 1 - - 1 - 1 - 51,3 2
Naiset-Kvinnor-Females 11 - - - 2 2 3 1 1 1 1 - - 39,2 8
RKP-SFP
Yhteensä-Totalt-Total 8 - - - - 1 - 1 1 1 4 - - 49,4 6
Miehet - Män - Males 4 - - - - - - - - - 4 - - 56,3 4
Naiset-Kvinnor-Females 4 - - - - 1 - 1 1 1 - - - 42,5 2
KD-KD
Yhteensä-Totalt-Total 7 - - - - 1 1 1 - 2 1 1 - 47,7 5
Miehet - Män - Males 4 - - - - 1 - - - 2 1 - - 48,5 3
Naiset-Kvinnor-Females 3 - - - - - 1 1 - - - 1 - 46,7 2
PS-SAF
Yhteensä-Totalt-Total 3 - - - - - - 2 - - 1 - - 45,7 1
Miehet - Män - Males 3 - - - - - - 2 - - 1 - - 45,7 1
MUUT-ÖVRIGA-OTHERS
Yhteensä-Totalt-Total 1 - - - - - - - - - 1 - - 59,0 -
Miehet - Män - Males 1 - - - - - - - - - 1 - - 59,0 -

Päivitetty 1.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. 2003, Valituksi tulleiden ikäjakautuma sukupuolen mukaan puolueittain eduskuntavaaleissa 2003 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_032.html