Julkaistu: 4.5.2007

Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä laskussa vuonna 2006

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2006 aikana 4 450 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaan kansalaista. Määrä on 1 250 vähemmän kuin vuonna 2005. Suomen kansalaisuuden saaneista naisia oli 2 550 ja miehiä 1 900. Kansalaisuuden saaneista oli alle 15-vuotiaita 1 300 ja 65 vuotta täyttäneitä 150.

Viime vuonna 2 550 Euroopan maiden kansalaista sai Suomen kansalaisuuden, mikä on 1 140 vähemmän kuin vuonna 2005. Euroopan unioniin kuuluvien maiden kansalaisia oli kansalaisuuden saaneissa 500. Suomen kansalaisuus myönnettiin tuhannelle Aasian maiden kansalaiselle vuonna 2006, missä on laskua 50.

Suomen kansalaisuuksia myönnettiin eniten Venäjän (1 400) ja Somalian kansalaisille (450). Kolmanneksi suurin ryhmä Suomen kansalaisuuden saaneissa olivat Irakin kansalaiset (400).

Suomen kansalaisuuden saaneet 1966-2006

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 4.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen kansalaisuuden saamiset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7142. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kans/2006/kans_2006_2007-05-04_tie_001.html