Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 27.4.2007

Kuluttajat uskovat jälleen työttömyyden vähenemiseen

Kuluttajien luottamus talouteen palautui huhtikuussa vuodenvaihteen korkealle tasolle. Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 17,9, kun se maaliskuussa oli 16,5 ja vuosi sitten 9,4. Luottamus talouteen oli samalla vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. huhtikuuta 1 524 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotukset kotitalouden säästämismahdollisuuksista heikkenivät hieman huhtikuussa edelliskuuhun verrattuna. Arviot säästämisestä olivat kuitenkin edelleen hyvin valoisat kuten näkemykset yleensä oman talouden suhteen. Toisaalta kuluttajien odotukset maan työttömyyskehityksestä paranivat roimasti kuukaudessa ja varsinkin viime vuoteen verrattuna ja olivat myönteisimmät sitten helmikuun 2001. Lainanottoa kuluttajat eivät enää pitäneet huhtikuussa yhtä kannattavana kuin aiemmin.

Kuluttajien näkemykset taloudesta huhtikuussa 2007

  Huhtikuu 2007 saldoluku Maaliskuu 2007 saldoluku Huhtikuu 2006 saldoluku Keskiarvo 10/95-4/07
Kuluttajien luottamusindikaattori 17,9 16,5 9,4 13,7
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 12,5 12,2 11,0 9,4
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 44,0 50,4 41,6 33,8
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 2,7 1,3 -1,8 6,4
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 12,6 2,0 -13,3 5,3
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,4 2,3 2,4 2,0
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 5,6 5,6 0,9 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 31,8 32,6 29,4 25,6
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 22,0 23,1 24,1 21,1
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 30,8 31,0 21,2 7,8
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 3,7 8,4 26,4 22,6
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Huhtikuussa 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 19 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 32 prosenttia kuluttajista ja vain 9 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 46 prosenttia arvioi huhtikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 21 prosenttia uskoi työttömyyden lisääntymiseen. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 37 ja 31 prosenttia ja vuosi sitten synkät 26 ja 47 prosenttia. Työllisistä 16 prosenttia arvioi huhtikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 11 prosenttia puolestaan uskoi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,0 prosenttia.

Huhtikuussa 75 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 67 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Eniten säästetään pahanpäivän varalle tai lomamatkaa varten, ja suosituimpia sijoituskohteita pankkitilien jälkeen ovat erilaiset rahastot.

Lainan ottamisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 52 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli maaliskuussa 57 prosenttia ja vuosi sitten 72 prosenttia. Kotitalouksista kuitenkin 15 prosenttia eli suunnilleen yhtä moni kuin vuosi sitten suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 45 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Hyvin monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa harrastusvälineiden hankintaan ja matkailuun. Digisovittimen ostoa syksyyn mennessä harkitsi 38 prosenttia kotitalouksista. Suurimmatkin hankinnat houkuttivat, sillä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-4/2007

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-4/2007

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, maaliskuu 2007
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-3/2007*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, March 2007
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/04/kbar_2007_04_2007-04-27_tie_001.html