Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, toukokuu

Julkaistu: 27.11.2009

Kuluttajilla varovainen luottamus talouteen marraskuussa

Kuluttajien keväästä jatkunut talousluottamuksen vahvistuminen pysähtyi marraskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 10,9, kun se lokakuussa oli 12,3 ja syyskuussa 11,7. Marraskuussa kuluttajien luottamus oli kuitenkin selvästi vahvempi kuin vuosi sitten ja vain hieman heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. marraskuuta 1 433 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä arviot vain omista säästämismahdollisuuksista paranivat marraskuussa edelliskuuhun verrattuna. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta muuttuivat hieman varovaisemmiksi. Usko parempaan talouskehitykseen oli kuitenkin edelleen vahva kuluttajien keskuudessa. Sen sijaan kuva sekä yleisestä että omasta työttömyydestä pysyi synkkänä. Kuluttajat pitivät ajankohtaa marraskuussa otollisena lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle.

Kuluttajien näkemykset taloudesta marraskuussa 2009, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Marraskuu
 2008
Lokakuu
2009
Marraskuu
2009
Näkymä**
Kuluttajien luottamusindikaattori 12,9 21,8 -6,5 -4,5 12,3 10,9 +/-
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,1 14,1 2,3 3,1 9,0 7,4 -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
36,3 52,0 10,9 44,8 43,0 47,8 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,3 21,7 -27,1 -22,9 21,4 18,2 +
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
1,9 27,6 -51,1 -42,9 -24,1 -29,8 - -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 2,7 2,1 2,0  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
0,9 7,6 -18,8 -6,9 -12,9 -11,4 - -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,8 35,1 14,7 31,9 31,8 32,0 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
20,6 41,8 -14,2 -12,8 36,3 35,2 +
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,8 36,8 -19,6 27,8 7,3 8,4 +/-
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,1 42,0 -47,1 -39,3 23,0 26,6 +
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Marraskuussa 54 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 17 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten pessimistiset 16 ja 55 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 25 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 21 ja 15 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista vain 13 prosenttia odotti marraskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 62 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vain 8 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 26 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Marraskuussa 40 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 27 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat marraskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,0 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Marraskuussa 56 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 71 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi marraskuussa kannattavaksi 69 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli viime vuoden marraskuussa vain 18 prosenttia. Marraskuussa 12 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 58 prosenttia piti marraskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Tätä mieltä oli vuosi sitten vain 33 prosenttia kuluttajista. Kulutusaikeet olivat marraskuussa enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi asunnon korjaamiseen ja sisustamiseen sekä kodinkoneisiin ja harrastusvälineisiin seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden marraskuussa 15 ja 7 prosenttia.

Kuluttajabarometrin marraskuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Laitetiedot ovat nähtävissä myöhemmin tutkimuksen internet-sivuilla.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-11/2009

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua 10/1995-11/2009

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, lokakuu 2009*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, October 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2009, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2009, marraskuu (pdf 413.1 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/11/kbar_2009_11_2009-11-27_tie_001.html