Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 27.4.2011

Kuluttajien luottamus ennallaan huhtikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 17,8, kun se maaliskuussa oli 17,7 ja helmikuussa 20,0. Huhtikuussa luottamus talouteen oli samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, mutta vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 15. huhtikuuta 1 424 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotukset yleisestä työttömyyskehityksestä paranivat huhtikuussa edelliskuuhun verrattuna. Muut osatekijät pysyivät ennallaan tai heikkenivät hieman. Näkemykset omista säästämismahdollisuuksista ja Suomen taloudesta olivat edelleen valoisat. Sen sijaan kuluttajien arvio omasta taloudestaan oli huhtikuussa pitkän ajan keskiarvoa huonompi, vaikka työttömyyden uhkaa ei juuri koettu. Huhtikuussa kuluttajat arvelivat hintojen nousevan nopeasti ja pitivät säästämistä kannattavana.

Huhtikuussa 36 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 19 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden huhtikuussa 57 ja 11 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 27 prosenttia kuluttajista ja 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuotta aikaisemmin osuudet olivat 27 ja 9 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista 35 prosenttia odotti huhtikuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 23 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 32 ja 29 prosenttia ja vuosi sitten synkät 26 ja 39 prosenttia.

Huhtikuussa 18 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 11 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämäkin osuudet olivat vuosi sitten synkät: 16 ja 17 prosenttia. Huhtikuussa 49 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 21 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli viime vuoden huhtikuussa 2,3 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Huhtikuussa 63 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten tätä mieltä oli hieman harvempi eli 59 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 68 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat sijoitusrahastot ja vakuutukset.

Lainan ottamisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 61 prosenttia kuluttajista. Vuotta aikaisemmin vastaava osuus oli 70 prosenttia. Huhtikuussa 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 45 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten suurempi eli 55 prosenttia. Silti monet kotitaloudet suunnittelivat huhtikuussa käyttävänsä rahaa esimerkiksi matkailuun, asunnon peruskorjauksiin tai harrastusvälineiden ja kodintekniikan hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden huhtikuussa samat 17 ja 9 prosenttia.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 04/2010 03/2011 04/2011 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 17,9 17,7 17,8 +
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,1 14,1 2,3 10,2 9,0 8,2 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana (saldoluku) 37,4 52,2 10,9 45,2 52,0 49,0 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 5,4 25,3 -27,1 24,2 9,0 8,3 +
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 1,5 27,6 -51,1 -7,9 0,8 5,9 +
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,9 7,6 -18,8 0,9 5,7 6,0 +
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,1 4,6 0,6 2,3 3,3 3,3  
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 21,2 41,8 -14,2 31,9 11,9 20,1 +/-
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,3 36,8 -19,6 12,8 18,8 16,7 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,5 42,0 -47,1 27,0 12,4 13,3 -

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2011, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (464,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/04/kbar_2011_04_2011-04-27_tie_001_fi.html