Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajahintaindeksi 2021, maaliskuu

Julkaistu: 14.12.2012

Inflaatio marraskuussa 2,2 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui marraskuussa 2,2 prosenttiin. Lokakuussa se oli 2,6 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea polttonesteiden ja vihannesten halpeneminen lokakuusta marraskuuhun.

Suomen inflaatiomittarit, marraskuu 2012

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 106,7 2,2 % -0,3 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 869    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 118,7 3,2 % -0,1 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 117,0 2,3 % -0,1 %

Kuluttajahintoja nosti marraskuussa viime vuodesta eniten elintarvikkeiden, liikenteen sekä alkoholijuomien ja tupakan kallistuminen. Elintarvikkeiden hintoja nosti eniten lihan, maitotuotteiden, makeisten ja jäätelön sekä kasvisten ja hedelmien kallistuminen. Liikenteen kallistumisen aiheuttivat erityisesti polttoaineiden hinnannousu ja ajoneuvoveron nosto. Ravintola- ja kahvilapalvelujen kallistumisella ja vuokrankorotuksilla oli niin ikään suuri vaikutus inflaatioon. Marraskuussa kuluttajahintojen nousua hillitsi edelleen eniten korkojen lasku edellisestä vuodesta.

Lokakuusta marraskuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,3 prosenttia. Se johtui ennen kaikkea polttonesteiden ja kiinteistöjen halpenemisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 483 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi-palvelusta.

Euroalueen inflaatio marraskuussa ennakkotietojen mukaan 2,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli marraskuussa 2,2 prosenttia. Lokakuussa se oli 2,5 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli marraskuussa 3,2 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee marraskuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 14. joulukuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos marraskuussa 2,3 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli marraskuussa 3,2 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 2,3 prosenttia. Vuoden aikana tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,9 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli marraskuussa -0,1 prosenttia. Marraskuussa ei ollut veromuutoksia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (390,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laskurit

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. marraskuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2012/11/khi_2012_11_2012-12-14_tie_001_fi.html