Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 31.1.2008

Kuntayhteisöjen kokonaistuottavuus laski hieman vuonna 2006

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden yhteenlaskettu kokonaistuottavuus laski Tilastokeskuksen Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilaston tarkentuneiden tietojen mukaan 0,6 prosenttia vuonna 2006. Lasku johtui siitä, että tuotoksen volyymi kasvoi vähemmän kuin kokonaispanoksen volyymi. Tuotoksen volyymi kasvoi 0,4 prosenttia, kun samanaikaisesti kokonaispanoksen volyymi kasvoi 1,0 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien tuotoksen volyymin, kokonaispanoksen volyymin ja kokonaistuottavuuden muutos toimialoittain vuonna 2006, prosenttia edellisestä vuodesta

2006 Koulutus Terveydenhuoltopalvelut Sosiaalipalvelut Yhteensä
Tuotos -0,4 0,7 0,8 0,4
Kokonaispanos -0,6 1,4 2,3 1,0
Kokonaistuottavuus 0,3 -0,7 -1,5 -0,6

Kokonaistuottavuus laski terveydenhuoltopalveluissa ja sosiaalipalveluissa, mutta kasvoi hieman koulutuksessa vuonna 2006. Terveydenhuoltopalveluissa kokonaistuottavuus laski vajaan prosentin, johtuen kokonaispanoksen puolentoista prosentin kasvusta, kun tuotos lisääntyi samalla alle prosentin. Koulutuksen tuotos ja kokonaispanos laskivat molemmat puolisen prosenttia, joten kokonaistuottavuus pysyi lähes ennallaan. Sosiaalipalveluissa kokonaistuottavuus laski puolitoista prosenttia, kun kokonaispanos kasvoi yli kaksi prosenttia ja tuotos alle prosentin.

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2001-2006 (2001=100)

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2001-2006 (2001=100)

Vuodesta 2001 vuoteen 2006 kuntayhteisöjen kokonaistuottavuus on laskenut yhteensä vajaat viisi prosenttia. Samaan aikaan koulutuksen kokonaistuottavuus on laskenut reilut kaksi prosenttia, kun kahden viime vuoden aikana kokonaistuottavuus on hieman noussut. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa vuoden 2005 lievä nousu jäi toistaiseksi väliaikaiseksi. Vuosina 2001–2006 kokonaistuottavuus on laskenut sosiaalipalveluissa hieman yli neljä prosenttia ja terveydenhuoltopalveluissa vajaat seitsemän prosenttia.

Tilasto perustuu kansantalouden tilinpidon tietoihin. Tilasto laaditaan koko maan tasolla, eikä tietoja ole saatavissa kunnittain tai kuntayhtymittäin.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2006. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Sami Hautakangas (09) 1734 3540, julkinen.tuottavuus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 233,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.01.2008

Viittausohje:

Tilasto: Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-139X. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kktu/2006/kktu_2006_2008-01-31_tie_001_fi.html