Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Kuvaus

Suomen eläkejärjestelmä on hajautettu. Maamme kokonaiseläkemenot koostuvat siten usean eri tahon/järjestelmän maksamista eläkkeistä. Työeläkkeitä maksavat yksityisellä sektorilla työeläkeyhtiöt, -säätiöt ja -kassat sekä julkisella sektorilla julkisen sektorin omat eläkelaitokset. Kansaneläkejärjestelmän eläkkeet maksaa Kela. Myös liikenne- ja tapaturmavakuutuslakien sekä sotilasvamma- ja sotilastapaturmalakien mukaiset eläkkeet (ns. SOLITA-eläkkeet) ovat osa Suomen kokonaiseläkemenoja.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen kokonaiseläkemenot [verkkojulkaisu].
Helsinki: Kansaneläkelaitos [viitattu: 23.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kokelmen/meta.html

Jaa