Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 1. Palkkasumman vuosimuutos toimialoittain, % (TOL 2008)

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % 1) Kumulatiivinen vuosimuutos, % 1) Uusimman kuukauden vuosimuutos, % 1)
07-09/2010 10-12/2010 01-03/2011 04-06/2011 01-06/2011 06/2011
Koko talous (A-X) 2,8 3,7 4,9 5,8 5,4 5,6
Teollisuus (BCDE) 1,3 3,0 5,3 4,7 5,0 4,4
Rakentaminen (F) 3,9 6,5 8,0 8,6 8,3 7,9
Kauppa (G) 1,9 4,1 6,2 6,6 6,4 6,3
Muut palvelut (HIJLMNRS) 2,6 4,3 6,1 7,1 6,7 7,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2,1 4,0 6,0 3,3 4,5 2,3
Julkinen sektori (OPQ) 3,5 2,6 1,9 3,8 2,9 3,8
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 4,1 3,6 3,7 4,2 4,0 5,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 5,8 4,2 5,5 7,1 6,4 9,7
1) Vuosimuutoksessa verrataan tarkasteltavan ajanjakson arvoja vuodentakaisen vastaavan ajanjakson arvoihin.

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 12.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2011, Liitetaulukko 1. Palkkasumman vuosimuutos toimialoittain, % (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/06/ktps_2011_06_2011-08-12_tau_001_fi.html