Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2020, joulukuu

Julkaistu: 12.3.2012

Palkkasumma kasvoi 5,2 prosenttia marras–tammikuussa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli marras–tammikuussa 5,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Pelkästään tammikuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 7,6 prosenttia vuoden takaisesta. Vuosi sitten marras–tammikuussa palkkasumma kasvoi 4,4 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 11/2011–1/2012 ja 11/2010–1/2011, % (TOL 2008)

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 11/2011–1/2012 ja 11/2010–1/2011, % (TOL 2008)

Palkkasumma kasvoi marras–tammikuussa kaikilla tilastoitavilla aloilla. Nopeinta palkkasumman kasvu oli rakentamisessa (9,7 %) sekä yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (7,7 %). Maltillisimmin palkkasumma kohosi koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla, jossa kasvua kertyi 2,2 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman optioita. Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset.

Raamisopimuksen mukainen kertaerä kasvattaa palkkasummaa vuoden 2012 alussa

Työmarkkinakeskusjärjestöt solmivat vuoden 2011 lopussa raamisopimuksen, jonka piiriin kuuluu yli 90 prosenttia palkansaajista. Osana raamiratkaisua sopimukseen sitoutuneiden alojen palkansaajille maksetaan 150 euron kertaerä vuoden 2012 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä tai myöhemmin alkavan sopimusjakson ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. Kertaerän vaikutus näkyy myös palkkasummakuvaajien luvuissa vuoden 2012 ensimmäisten kuukausien osalta.


Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes 09 1734 3682, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. tammikuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/01/ktps_2012_01_2012-03-12_tie_001_fi.html