Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Lihantuotanto -tilaston sivuilla.

Suomen virallinen tilasto

Lihan kokonaistuotanto

Tuottaja:
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike
Tiedot: Lihan kokonaistuotanto
www.mmmtike.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
www.maataloustilastot.fi
Kuvaus: Lihan kokonaistuotantotilasto on vuositilasto, joka kuvaa naudan-, sian-, lampaan-, siipikarjan-, ja hevosenlihan teurastusmääriä teurastamoissa ja maatiloilla. Tilaston tiedot perustuvat teurastamoilta kuukausittain kerättäviin tietoihin, maatilatutkimukseen ja nautarekisteriin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: maatalous, lihantuotanto, naudanliha, sianliha, lampaanliha, siipikarjanliha, teurastus, teurastamot, maatilat.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lihan kokonaistuotanto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike [viitattu: 3.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/likotu/index.html