Suomen virallinen tilasto

Teollisuuspuun kauppa

Tuottaja:
Luonnonvarakeskus
Tiedot: Teollisuuspuun kauppa
stat.luke.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
stat.luke.fi
Kuvaus: Tilastossa esitetään kuukausittain tiedot markkinapuun (teollisuuspuun) hakkuista sekä puunkorjuun työvoimasta ja korjuukalustosta. Tilasto laaditaan ilman aluejakoa. Tilasto perustuu raakapuun ostajille suunnattuun kyselyyn (otos). Hakkuutiedot ilmoitetaan omistajaryhmittäin, kauppamuodoittain ja puutavaralajeittain. Hakkuiden työvoima eritellään puutavaran tekoon ja metsäkuljetukseen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: metsätalous, hakkuut, markkinapuu, teollisuuspuu, polttopuu, tukkipuu, kuitupuu, puutavaralajit, puunkorjuu, metsäkoneet, metsätyöntekijät.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuspuun kauppa [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 18.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mahakk/index.html