Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Metsäteollisuuden ulkomaankauppa -tilaston sivuilla.

Suomen virallinen tilasto

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

Tuottaja:
Metsäntutkimuslaitos
Tiedot: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain
www.metla.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
www.metla.fi
Kuvaus: Vuosittain julkaistava tilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaa. Tilastossa sovelletaan metsäsektorille vakiintuneita tavaraluokituksia ja mittayksiköitä. Tilastossa julkaistaan lopullisia maittaisia ulkomaankaupan määrä-, arvo- ja yksikköarvotietoja. Metsäntutkimuslaitos koostaa tilaston Tullihallituksen aineistosta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ulkomaankauppa, vienti, tuonti, metsäteollisuus, puu, raakapuu, metsäteollisuustuotteet, tuontihinnat, vientihinnat.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain [verkkojulkaisu].
Helsinki: Metsäntutkimuslaitos [viitattu: 3.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mteoukm/index.html