Kuvaus

Tilasto sisältää tietoja sovittelutoimistoon tuotujen juttukokonaisuuksien ja niistä purettujen rikoslakirikosten, lähisuhdeväkivaltaan liittyvien rikosten sekä riita-asioiden lukumäärät. Rikoslakirikokset, samoin kuin lähisuhdeväkivaltaan liittyvät rikokset saadaan eriteltynä rikosnimikkeittäin sekä sen mukaan kuka (viranomainen tai yksityinen henkilö) on tehnyt rikoksesta aloitteen sovittelutoimistoon.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja riita-asioiden sovittelu [verkkojulkaisu].
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) [viitattu: 16.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rasov/meta.html